Шприц машина за тулумби

{:bg}

Шприц машина за тулумби е предназначена за шприцване на тулумби, понички и др. изделия от парени теста по определени размери. Машината може да се окомплектова с различни пържилни вани. Използва се и като делител, както за маслени и парени теста, така и за хлебни теста за точни малки грамажи.

Изработена е от неръждаема стомана AISI 304 и материали разрешени за производство на машини работещи в хранително-вкусовата промишленост.Гаранционен сервиз една година. Осигурен е и извън гаранционен сервиз.

  Техническа характеристика
  Дължина   900 mm
  Ширина   400 mm
  Восочина   1500 mm
  Захранващо напрежение   220V / 50Hz
  Мощност   2.5 kW
  Маса   150 kg

[embedyt] https://youtu.be/QCakZZlWQSU[/embedyt]

{:}{:en}Syringe filling machine for sweets, soaked in syrup is designed for injection molding of sweets, soaked in syrup (oil-can), donuts and other products of steamed doughs in a exact sizes. The machine can be equipped with different frying baths. It is also used as a divider for oil and steamed doughs and for bread doughs for accurate small weights. It is made of stainless steel AISI 304 materials, allowed for production of machines, operating  in the food industry. Warranty service one year. Provided is also out of warranty service.
  Technical characteristic
  Length   900 mm
  Width   400 mm
  Height   1500 mm
  Supply voltage   220V / 50Hz
  Power   2.5 kW
  Weight   150 kg
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=ontG7aFScDY[/embedyt]{:}{:de}Der Spritzautomat für sirupiertes Spritzgebäck wird für Herstellung von sirupiertem Spritzgebäck, Donuts uns anderen Produkten aus Brandteig in verschiedenen Grössen eingesetzt. Die Maschine kann noch mit verschiedenen Frittierwannen ausgestattet werden. Sie funktioniert genau so als Verteiler in genauen kleinen Gewichten sowohl für Brandteige und Teige auf Ölbasis, als auch für Brotteige. Der Automat wird aus Edelstahl  AISI 304 und von für die Herstellung von Maschinen für die Lebensmittelindustrie zugelassenen Materialien hergestellt . Garantieleistung betr’gt ein Jahr. Es wird auch ein Service nach Ablauf der Garantie angeboten.
  Technische Daten
  Länge   900 mm
  Breite   400 mm
  Höhe   1500 mm
  Spannungsversorgung   220V / 50Hz
  Leistung   2.5 kW
  Gewicht   150 kg
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=ontG7aFScDY[/embedyt]{:}

Шприц машина с пълнежи ШСАП-01

{:bg}

Шприц машина с пълнежи е предназначена да шприцва теста във вид на фитили с пълнеж, които в последствие се нарязват по дължина на определени размери и се получават готови бисквити с пълнеж като - локумки, руен, пури с пълнеж и др. Машината има монтирана и бленда, която позволява да се произвеждат топчета или дълги бисквити със затворен пълнеж. Машината работи с всички видове мармалади, кремове, конфитюри и шоколади.

Изработена е от неръждаема стомана AISI 304 и материали разрешени за производство на машини работещи в хранително-вкусовата промишленост.Гаранционен сервиз една година. Осигурен е и извън гаранционен сервиз.

  Technical characteristic
  Дължина   2000 mm
  Ширина   1000 mm
  Височина   2000 mm
  Захранващо напрежение   220V / 50Hz
  Мощност   2.5 kW
  Маса   150 kg
  Производителност   100kg / 1h

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=Of12ub1MHJ8[/embedyt]

{:}{:en}Syringe filling machine with fillings is designed for injection molding of doughs in form of wicks with filling, which subsequently are cut to length in certain sizes and come out as ready biscuits like – Turkish delights, Rouen, stuffed cigars, etc. In the machine is also installed an orifice plate, which allows to be produced balls or other biscuits with closed stuffing. The machine operates with all kinds of jams, creams, marmalades and chocolates. t is made of stainless steel AISI 304 materials, allowed for production of machines, operating in the food industry. Warranty service one year. Provided is also out of warranty service.
  Technical characteristic
  Length   2000 mm
  Width   1000 mm
  Height   2000 mm
  Supply voltage   220V / 50Hz
  Power   2.5 kW
  Volume   150 kg
  Productiveness   100kg / 1h
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=Of12ub1MHJ8[/embedyt]{:}{:ru}Отсадочная машина с начинками предназначена для отсадки теста в виде фитилей с начинкой, которые впоследствии будут нарезанными по длине определенного размера и получаются готовые печенья с начинкой как - печенья с начинкой из лукума, печенья с руен, сигары с начинкой и другие. У машины мониравана и бленда, которая позволяет производить шарики или долгие печенья с замкнутой начинкой. Машина работает с всеми видами варенья, кремов, конфитюров и шоколадов. Машина изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 и материалов, разрешённых для производства машин, работающих в пищевкусовой промышленности. Гарантия 1 год на ремонт в сервисном центре . Обеспечен и внегарантийный сервис.
  Техническая характеристика
  Длина   2000 mm
  Ширина   1000 mm
  Высота   2000 mm
  Питающее напряжение   220V / 50Hz
  Мощность   2.5 kW
  Масса   150 kg
  Производительность   100kg / 1h
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=Of12ub1MHJ8[/embedyt]{:}

Пещ електрическа, конвектомат

{:bg}Пещта е предназначена за изпичане на сладкарски и хлебни изделия. Изработена е от неръждаема стомана AISI 304 и материали разрешени за производство на машини работещи в хранително-вкусовата промишленост.Гаранционен сервиз една година. Осигурен е и извън гаранционен сервиз.

  Техническа характеристика
  Дължина   1850 mm
  Ширина   1420 mm
  Височина   2500mm
  Захранващо напрежение   380V / 50Hz
  Мощност   41.5 kW
  Маса   850 kg
  Размери на тавата   400x600 mm
  Редове   12-16 броя
{:}{:en}Furnace is designed for baking of pastry and bakery products.. t is made of stainless steel AISI 304 materials, allowed for production of machines, operating in the food industry. Warranty service one year. Provided is also out of warranty service.
 Technical characteristic
 Length   1850 mm
 Width   1420 mm
 Height   2500mm
 Supply voltage   380V / 50Hz
 Power   41.5 kW
 Volume   850 kg
 Dimensions of tray800x600mm, n° 2   400x600 mm
 Редове   12-16 броя
{:}{:de}Der Backofen dient zum Backen von Konditorei- und Brotwaren. Der Automat wird aus Edelstahl  AISI 304 und von für die Herstellung von Maschinen für die Lebensmittelindustrie zugelassenen Materialien hergestellt . Garantieleistung betr’gt ein Jahr. Es wird auch ein Service nach Ablauf der Garantie angeboten.
  Technische Daten
  Länge   1850 mm
  Breite   1420 mm
  Höhe   2500mm
  Spannungsversorgung   380V / 50Hz
  Leistung   41.5 kW
  Gewicht   850 kg
  Abmessungen des Blechs   400x600 mm
  Rehen   12-16 Stück
{:}

Турбо миксер

{:bg}Турбо миксер е автоматизирана система предназначена за аериране, разбъркване, смесване, довеждане до хомогенно емугларно състояние на пандишпанови теста, яйца, сметана, различни видове кремове, пълнежни маси и др. Аерацията (количеството на въздуха) може да се регулира в зависимост от желаното процентно съдържание необходимо за различните смеси. Изработена е от неръждаема стомана AISI 304 и материали разрешени за производство на машини работещи в хранително-вкусовата промишленост.Гаранционен сервиз една година. Осигурен е и извън гаранционен сервиз.

  Техническа характеристика
  Дължина   2100mm
  Ширина   1000mm
  Височина   1950mm
  Захранващо напрежение   380V / 50Hz
  Мощност   6.5 kW
  Маса   580kg
  Производителност   300L / 1h
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=lQYo9HOD9f4[/embedyt]{:}{:en}Turbo mixer is an automated system, designed for aeration, stirring, mixing, bringing to homogeneous condition of sponge-cake paste, eggs, sour cream, various creams, stuffing masses, etc. The aeration (amount of air) can be adjusted according to the desired percentage composition in the different mixtures. t is made of stainless steel AISI 304 materials, allowed for production of machines, operating in the food industry. Warranty service one year. Provided is also out of warranty service.
 Technical characteristic
 Length   2100mm
 Width   1000mm
 Height   1950mm
 Supply voltage   380V / 50Hz
 Power   6.5 kW
 Volume   580kg
 Productiveness   300L / 1h
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=lQYo9HOD9f4[/embedyt]{:}{:ru}Турбомиксер автоматизированная система, предназначенная для аэрирования, размешивания, смешивания, доведения до гомогенно-эмульсионного состояния яиц, сливки, различных видов кремов, начиначных масс и других. Аэрация (количество воздуха) может регулироваться в зависимости от желанного процентного содержания в различных смесях. Машина изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 и материалов, разрешённых для производства машин, работающих в пищевкусовой промышленности. Гарантия 1 год на ремонт в сервисном центре . Обеспечен и внегарантийный сервис.
 Техническая характеристика
 Длина   2100mm
 Ширина   1000mm
 Высота   1950mm
 Питающее напряжение   380V / 50Hz
 Мощность   6.5 kW
 Масса   580kg
 Производительность   300L / 1h
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=lQYo9HOD9f4[/embedyt]{:}{:de}Das Turbo Rührwerk ist geeignet für Belüften, Rühren, Mischen und Erreichen von einem homogenen Emulsionszustand von Biskuitteigen, Eiern, Sahne, verschiedenen Cremesorten, Füllungen usw. Das Belüften (die Luftmende) kann in Abhängigkeit von dem gewünschten Prozentinhalt für die verschiedenen Mischungen eingestellt werden. Der Automat wird aus Edelstahl  AISI 304 und von für die Herstellung von Maschinen für die Lebensmittelindustrie zugelassenen Materialien hergestellt . Garantieleistung betr’gt ein Jahr. Es wird auch ein Service nach Ablauf der Garantie angeboten.
  Technische Daten
  Länge   2100mm
  Breite   1000mm
  Höhe   1950mm
  Spannungsversorgung   380V / 50Hz
  Leistung   6.5 kW
  Gewicht   580kg
  Kapazität   300L / 1h
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=lQYo9HOD9f4[/embedyt]{:}

Линия за формоване на кувертюр

{:bg}Линията е предназначена за формоване на различни шоколадови смеси и кувертюри на капки (копчета). Линията за формоване на кувертюр е съставена от три части – машина за формоване на кувертюр, дозатор и охладителен тунел. Изработена е от неръждаема стомана AISI 304 и материали разрешени за производство на машини работещи в хранително-вкусовата промишленост. Гаранционен сервиз една година. Осигурен е и извън гаранционен сервиз.

  Техническа характеристика
  Дължина   12000mm
  Ширина   600÷1200mm
  Височина   1300mm
  Захранващо напрежение   380V / 50Hz
  Мощност   7.5 kW
  Маса   600kg
  Производителност   60-150kg / 1h
  Ширина на лентата   250÷600mm
[embedyt] https://youtu.be/Phg2h7zUiXc[/embedyt]{:}{:en}The line is designed for molding various chocolate mixtures at drops. The molding line for couverture consists of three parts – a couverture molding machine, doser and a cooling tunnel. It is made of stainless steal AISI 304 and materials, allowed for production of machines, operating in the food industry. Warranty service one year. Provided is also out of warranty service.
Technical characteristic
Length   12000mm
Width   600÷1200mm
Height   1300mm
Supply voltage   380V / 50Hz
Power   7.5 kW
Weight   600kg
Productivity   60-150kg / 1h
Width of tape   250÷600mm
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=XLu9HJdkRQQ[/embedyt]{:}{:ru}Линия предназначена для формовки различных шоколадных смесей и глазури каплями (пуговкой).  Линия для формовки глазури состоит из трех частей -  машины для формовки глазури, дозатора и охлаждающего тоннеля. Машина изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 и материалов, разрешённых для производства машин, работающих в пищевкусовой промышленности. Гарантия 1 год на ремонт в сервисном центре. Обеспечен и внегарантийный сервис.
  Техническа характеристика
 Длина   12000mm
 Ширина   600÷1200mm
 Высота   1300mm
 Питающее напряжение   380V / 50Hz
 Мощность   7.5 kW
 Масса   600kg
 Производительность   60-150kg / 1h
 Ширина полосы   250÷600mm
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=XLu9HJdkRQQ[/embedyt]{:}{:de}Die Produktionslinie ist dazu bestimmt, verschiedene Arten von Kuvertüren und Schokoladen zu formen und in Form von Knöpfen abzukühlen. Der Automat wird aus Edelstahl  AISI 304 und von für die Herstellung von Maschinen für die Lebensmittelindustrie zugelassenen Materialien hergestellt . Garantieleistung betr’gt ein Jahr. Es wird auch ein Service nach Ablauf der Garantie angeboten.
  Technische Daten
  Länge   12000mm
  Breite   600÷1200mm
  Höhe   1300mm
  Spannungsversorgung   380V / 50Hz
  Lesitung   6.5 kW
  Gewicht   600kg
  Kapazität   60-150kg / 1h
  Breite der Produktionslinie   250÷600mm
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=XLu9HJdkRQQ[/embedyt]{:}

Подгряваща вана за шоколад

{:bg}Подгряваща вана за шоколад е предназначена да разтапя и подгрява кувертюр, масла, шоколад и др. кремове на какаова основа. Изработена е от неръждаема стомана AISI 304 и материали разрешени за производство на машини работещи в хранително-вкусовата промишленост.Гаранционен сервиз една година. Осигурен е и извън гаранционен сервиз.

  Техническа характеристика
  Вместимост   60-2000 L
  Височина   1100-2300 mm
  Ширина   800-2000 mm
  Мощност   2.4-12 kW
  Маса   80-1000 kg
  Захранващо напрежение   380V / 50Hz
{:}{:en}Heating bath for chocolate is designed to melt and heat couverture, oils, chocolate and others, cocoa based creams. t is made of stainless steel AISI 304 materials, allowed for production of machines, operating in the food industry. Warranty service one year. Provided is also out of warranty service.
 Technical characteristic
 Capacity   60-2000 L
 Height   1100-2300 mm
 Width   800-2000 mm
 Power   2.4-12 kW
 Volume   80-1000 kg
 Supply voltage   380V / 50Hz
{:}{:ru}Ванна для подогрева шоколада предназначена растапливать и подогревать кувертюр, масла, шоколад и другие кремы на основе какао. Машина изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 и материалов, разрешённых для производства машин, работающих в пищевкусовой промышленности. Гарантия 1 год на ремонт в сервисном центре . Обеспечен и внегарантийный сервис.
 Техническая характеристика
 Вместимость   60-2000 L
 Высота   1100-2300 mm
 Ширина   800-2000 mm
 Мощность   2.4-12 kW
 Масса   80-1000 kg
 Питающее напряжение   380V / 50Hz
{:}{:de}Die Schmelzwanne für Schokolade wird für Aufwärmen und Schmelzen von Kuvertür, Butter, Schokolade u.a. Cremen auf Kakaobasis eingesetzt. Der Automat wird aus Edelstahl  AISI 304 und von für die Herstellung von Maschinen für die Lebensmittelindustrie zugelassenen Materialien hergestellt . Garantieleistung betr’gt ein Jahr. Es wird auch ein Service nach Ablauf der Garantie angeboten.
  Technische Daten
  Volumen   60-2000 L
  Höhe   1100-2300 mm
  Breite   800-2000 mm
  Leistung   2.4-12 kW
  Gewicht   80-1000 kg
  Spannungsversorgung   380V / 50Hz
{:}

Машина за рязане на блатове

{:bg}Машина за рязане на блатове е предназначена за разкройване на отделни или слепени блатове с определени размери, посочени от клиента за рула, сухи пасти, реване и др., както и за нарязване и перфориране на бутер тесто. Изработена е от неръждаема стомана AISI 304 и материали разрешени за производство на машини работещи в хранително-вкусовата промишленост.Гаранционен сервиз една година. Осигурен е и извън гаранционен сервиз.

  Техническа характеристика
  Дължина   2000mm
  Ширина   1000mm
  Височина   1100mm
  Ширина на работния вал   400-800mm
  Мощност   0.4 kW
  Маса   80kg
  Захранващо напрежение   380V / 50Hz
{:}{:en}Cutter crust machine is designed for slicing of individual or glued crusts with specified sizes, specified by the client for rolls, dry pastry, syruped sponge cake, etc., and for slicing and punching of puff pastry. t is made of stainless steel AISI 304 materials, allowed for production of machines, operating in the food industry. Warranty service one year. Provided is also out of warranty service.
 Technical characteristic
 Length   2000mm
 Width   1000mm
 Height   1100mm
 Width of the working shaft   400-800mm
 Power   0.4 kW
 Volume   80kg
 Supply voltage   380V / 50Hz
{:}{:ru}Машина для резки коржей предназначена для раскроя отдельных или склеенных коржей опредлённых размеров, указанных клиентом для роллов, пирожных, реване и других, как и для резки и перфорирования масляного теста. Машина изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 и материалов, разрешённых для производства машин, работающих в пищевкусовой промышленности. Гарантия 1 год на ремонт в сервисном центре . Обеспечен и внегарантийный сервис.
 Техническая характеристика
 Длина   2000mm
 Ширина   1000mm
 Высота   1100mm
 Ширина рабочего вала   400-800mm
 Мощность   0.4 kW
 Масса   80kg
 Питающее напряжение   380V / 50Hz
{:}{:de}Der Schneideautomat für Tortenböden ist geeignet zum Schneiden von einzelnen oder mehrlagigen Tortenböden für Rollen, Lebkuchen, Griesskuchen usw., und zum Schneiden und Perforieren von Butterblätterteig mit einer vom Kunden festgelegten Grösse. Der Automat wird aus Edelstahl  AISI 304 und von für die Herstellung von Maschinen für die Lebensmittelindustrie zugelassenen Materialien hergestellt . Garantieleistung betr’gt ein Jahr. Es wird auch ein Service nach Ablauf der Garantie angeboten.
  Technische Daten
  Länge   2000mm
  Breite   1000mm
  Höhe   1100mm
  Breite des Wellenwerks   400-800mm
  Leistung   0.4 kW
  Gewicht   80kg
  Spannungsversorgung   380V / 50Hz
{:}

Тунелна пещ /електрическа/ – ПТЕ 500/8000

{:bg}Пещ тунелна-електрическа е предназначена за непрекъснато изпичане на блатове за рула и торти, бисквити, сладки, медени питки, кексове и др. Изработват се дължини от 8000 до 12000 mm. Към пещта може да се добави и тунелна секция за непосредствено охлаждане на продуктите до температура на околната среда. Изработена е от неръждаема стомана AISI 304 и материали разрешени за производство на машини работещи в хранително-вкусовата промишленост.Гаранционен сервиз една година. Осигурен е и извън гаранционен сервиз.

  Техническа характеристика
  Дължина   9000mm
  Височина   1000mm
  Ширина   800mm
  Мощност   57 kW
  Маса   650 kg
  Захранващо напрежение   380V / 50Hz
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=ZVX_ofmtdQ0[/embedyt]{:}{:en}
Tunnel furnace /electric/ - PTE 500/8000
Tunnel furnace – electric is designed for continuous backing of crusts for rolls and tarts, biscuits, sweets, honey loafs, cakes and more.They are made of lengths from 8000 to 12000 mm. To the furnace can be added tunnel section for direct cooling of products to ambient temperature. t is made of stainless steel AISI 304 materials, allowed for production of machines, operating in the food industry. Warranty service one year. Provided is also out of warranty service.
 Technical characteristic
 Length   9000mm
 Height   1000mm
 Width   800mm
 Power   57 kW
 Volume   650 kg
 Supply voltage   380V / 50Hz
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=ZVX_ofmtdQ0[/embedyt]{:}{:ru}Печь туннельная-электрическая предназначена для непрерывной выпечки коржей для роллов и тортов, печений, медовых лепёшек, кексов и др. Изготавливаются длины от 8000 до 12000 mm. К печи можно добавить и туннельную секцию для непосредственного охлаждения продуктов до температуры окружающей среды. Машина изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 и материалов, разрешённых для производства машин, работающих в пищевкусовой промышленности. Гарантия 1 год на ремонт в сервисном центре . Обеспечен и внегарантийный сервис.
 Техническая характеристика
 Длина   9000mm
 Высота   1000mm
 Ширина   800mm
 Мощность   57 kW
 Масса   650 kg
 Питающее напряжение   380V / 50Hz
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=ZVX_ofmtdQ0[/embedyt]{:}

Транспортна лента – ЛТ

{:bg}Транспортьор лентов е предназначен за транспортиране на хранителни продукти в насипно и дискретно състояние и опаковани ( в кашони, фолио и др.) и за осъществяване на спомагателни технологични операции – дозиране, разделяне, събиране и др Изработена е от неръждаема стомана AISI 304 и материали разрешени за производство на машини работещи в хранително-вкусовата промишленост. Гаранционен сервиз една година. Осигурен е и извън гаранционен сервиз.

  Техническа характеристика
  Дължина   1000-20000mm
  Ширина   100-1000mm
  Височина   900mm
  Захранващо напрежение   220V, 380V / 50Hz
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=imdBOhwHTvc[/embedyt]{:}{:en}Belt conveyor is designed for transporting food products in bulk and discrete state and packaged (in cardboard boxes, foil, etc.) and for fulfillment of auxiliary technological operations – dosing, separation, collection, etc. t is made of stainless steel AISI 304 materials, allowed for production of machines, operating in the food industry. Warranty service one year. Provided is also out of warranty service.
 Technical characteristic
 Length   1000-20000mm
 Width   100-1000mm
 Height   900mm
 Supply voltage   220V, 380V / 50Hz
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=imdBOhwHTvc[/embedyt]{:}{:ru}Транспортёр ленточный предназначен для транспортировка пищевых продуктов насыпью и в дискретном режиме и упакованных ( в коробках, плёнке и др.) и для осуществления вспомогательных технологических операций – дозирования, разделки, сбора и других. Машина изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 и материалов, разрешённых для производства машин, работающих в пищевкусовой промышленности. Гарантия 1 год на ремонт в сервисном центре . Обеспечен и внегарантийный сервис.
 Техническая характеристика
 Длина   1000-20000mm
 Ширина   100-1000mm
 Высота   900mm
 Питающее напряжение   220V, 380V / 50Hz
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=imdBOhwHTvc[/embedyt]{:}{:de}Das Förderband wird für Transportieren von Nahrungsmitteln - Als Massengut, einzeln und verpackt ( in Kisten,Folie usw.) und für begleitende technologische Prozesse - Dosieren, Verteilen, Sammeln usw. eingesetzt. Der Automat wird aus Edelstahl  AISI 304 und von für die Herstellung von Maschinen für die Lebensmittelindustrie zugelassenen Materialien hergestellt . Garantieleistung betr’gt ein Jahr. Es wird auch ein Service nach Ablauf der Garantie angeboten.
  Technische Daten
  Länge   1000-20000mm
  Breite   100-1000mm
  Höhe   900mm
  Spannungsversorgung   220V, 380V / 50Hz
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=imdBOhwHTvc[/embedyt]{:}

Дозатор за гъсти течности

{:bg}Дозатори за гъсти течности са предназначени за дозиране на гъсти хранителни течности – мед, кремове, течен шоколад, масла, майонези, конфитюри, желета и др. Изработват се в няколко варианта: Изработена е от неръждаема стомана AISI 304 и материали разрешени за производство на машини работещи в хранително-вкусовата промишленост.Гаранционен сервиз една година. Осигурен е и извън гаранционен сервиз. 1. ръчен 2. пневматичен 3. пневматичен с разпределител

  Техническа характеристика
  Дължина   600mm
  Ширина   300mm
  Височина   500mm
  Обем на дозиране   5 - 50 ml
  Мощност   220V / 50Hz
  Маса   17 kg
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=c1J0EKWJWpk[/embedyt]{:}{:en}The dosers for viscous fluids are designed for dosing of viscous food liquids – honey, creams, chocolate spread, oils, mayonnaises, jams, jelly, etc. They are made in several versions: t is made of stainless steel AISI 304 materials, allowed for production of machines, operating in the food industry. Warranty service one year. Provided is also out of warranty service. 1. manual 2. pneumatic 3. pneumatic with dispenser
 Technical characteristic
 Length   600mm
 Width   300mm
 Height   500mm
 Volume of dosing   5 - 50 ml
 Power   220V / 50Hz
 Volume   17 kg
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=c1J0EKWJWpk[/embedyt]{:}{:ru}Дозаторы для густых жидкостей предназначены для дозирования густых пищевых жидкостей – мёда, кремов, топленого шоколада, масел, майонезов, конфитюров, желе и других. Дозаторы изготавливаются в нескольких вариантов: Машина изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 и материалов, разрешённых для производства машин, работающих в пищевкусовой промышленности. Гарантия 1 год на ремонт в сервисном центре . Обеспечен и внегарантийный сервис. 1. ручной 2. пневматический 3. пневматический с распределителем
 Техническая характеристика
 Длина   600mm
 Ширина   300mm
 Высота   500mm
 Объём дозирования   5 - 50 ml
 Мощность   220V / 50Hz
 Масса   17 kg
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=c1J0EKWJWpk[/embedyt]{:}

Машина за дробене на ядки

{:bg}Машината е предназначена за дробене и настъргване на ядки (фъстъци, орехи, лешници, бадеми др.), зеленчуци и кашкавал с различна едрина, за поръсване на вафли, сладки, десерти, пици и други сладкарски и хлебни изделия. Изработена е от неръждаема стомана AISI 304 и материали разрешени за производство на машини работещи в хранително-вкусовата промишленост.Гаранционен сервиз една година. Осигурен е и извън гаранционен сервиз.

  Техническа характеристика
  Дължина   500mm
  Ширина   350mm
  Височина   500mm
  Мощност   0.25 kW
  Маса   20 kg
  Производителност   до 1 kg/min
  Захранващо напрежение   220V / 50Hz
{:}{:en}The machine is designed for crushing and grating of nuts (peanuts, walnuts, hazelnuts, almonds, etc.), vegetables and yellow cheese with different size, for sprinkling on waffles, cookies, desserts, pizzas and other pastry and bakery products. t is made of stainless steel AISI 304 materials, allowed for production of machines, operating in the food industry. Warranty service one year. Provided is also out of warranty service.
 Technical characteristic
 Length   500mm
 Width   350mm
 Height   500mm
 Power   0.25 kW
 Volume   20 kg
 Productiveness   до 1 kg/min
 Supply voltage   220V / 50Hz
{:}{:ru}Машина предназначена для дробления и строгания орехов (арахисов, грецких орехов, лесных орехов, миндалей и других), овощей и сыра различной крупности, для посыпки вафель, печений, десертов, пицц и других кондитерских и хлебных изделий. Машина изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 и материалов, разрешённых для производства машин, работающих в пищевкусовой промышленности. Гарантия 1 год на ремонт в сервисном центре . Обеспечен и внегарантийный сервис.
 Техническая характеристика
 Длина   500mm
 Ширина   350mm
 Высота   500mm
 Мощность   0.25 kW
 Масса   20 kg
 Производительность   до 1 kg/min
 Питающее напряжение   220V / 50Hz
{:}{:de}Die Maschine dient zum Zerkleinern und Reiben von Nüssen (Erdnüssen, Walnüssen, Haselnüssen, Mandeln usw.), von Gemüse und Käse mit verschiedener Partikelgrösse, zum Bestreuen von Waffeln, Keksen, Süssigkeiten, Pizza und anderen Konditorei- und Brotwaren. Der Automat wird aus Edelstahl  AISI 304 und von für die Herstellung von Maschinen für die Lebensmittelindustrie zugelassenen Materialien hergestellt . Garantieleistung betr’gt ein Jahr. Es wird auch ein Service nach Ablauf der Garantie angeboten.
  Technische Daten
  Länge   500mm
  Breite   350mm
  Höhe   500mm
  Leistung   0.25 kW
  Gewicht   20 kg
  Kapazität   Bis 1 kg/min
  Spannungsversorgung   220V / 50Hz
{:}

Миксер планетарен

{:bg}

Миксер с планетарен механизъм е предназначен за разбъркване, смесване, довеждане до хомогенно емугларно състояние на яйца, сметана, меки теста, приготвяне на пълнежни маси и др.
Машините са с три работни органа: телена круша, плоска бъркалка и бъркалка за месене и мачкане.
Изработена е от неръждаема стомана AISI 304 и материали разрешени за производство на машини работещи в хранително-вкусовата промишленост.Гаранционен сервиз една година. Осигурен е и извън гаранционен сервиз.

  Техническа характеристика
  Модел   MTM-30   MTM-60   MTM-100
  Дължина   600mm   1000mm   1300mm
  Ширина   450mm   800mm   800mm
  Височина   1000mm   1300mm   1450mm
  Вместимост   30 L   60 L   100 L
  Мощност   1.0 kW   1.8 kW   4.0 kW
  Маса   80kg   1500kg   250kg
 Захр. напрежение   380V / 50Hz

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=hKbCXKxBH9c[/embedyt]

{:}{:en}The mixer with planetary mechanism is designed for stirring, mixing, leading to a homogeneous state of eggs, cream, soft doughs, preparation of filling masses, etc. The machines have three working bodies: pear wire, flat stirrer and stirrer for kneading. t is made of stainless steel AISI 304 materials, allowed for production of machines, operating in the food industry. Warranty service one year. Provided is also out of warranty service.
 Technical characteristic
 Model   MTM-30   MTM-60   MTM-100
 Length   600mm   1000mm   1300mm
 Width   450mm   800mm   800mm
 Height   1000mm   1300mm   1450mm
 Capacity   30 L   60 L   100 L
 Power   1.0 kW   1.8 kW   4.0 kW
 Volume   80kg   1500kg   250kg
 Supply voltage   380V / 50Hz
{:}{:ru}Миксер с планетарным механизмом предназначен для размешивания, смешивания, доведения до гомогенно-эмульсионного состояния яиц, сливки, мягких тест, приготовления начиначных масс и других. Машины с тремя рабочими органами: веничек, плоский битер и крюк для тест . Машина изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 и материалов, разрешённых для производства машин, работающих в пищевкусовой промышленности. Гарантия 1 год на ремонт в сервисном центре . Обеспечен и внегарантийный сервис.
 Техническая характеристика
 Модел   MTM-30   MTM-60   MTM-100
 Длина   600mm   1000mm   1300mm
 Ширина   450mm   800mm   800mm
 Высота   1000mm   1300mm   1450mm
 Вместимость   30 L   60 L   100 L
 Мощность   1.0 kW   1.8 kW   4.0 kW
 Масса   80kg   1500kg   250kg
 Питающее напряжение   380V / 50Hz
{:}{:de}Die Planetenrührmaschine ist für Rühren, Mischen und Herstellung von homogenen Emulsionen aus Eiern, Sahne, Weichteigen, genau so wie für Herstellung von Füllungen geeignet. Die Maschinen verfügen über drei Rührwerke: Schneebesen, Blattrührer Knetrührer. Der Automat wird aus Edelstahl  AISI 304 und von für die Herstellung von Maschinen für die Lebensmittelindustrie zugelassenen Materialien hergestellt . Garantieleistung betr’gt ein Jahr. Es wird auch ein Service nach Ablauf der Garantie angeboten.
  Technische Daten
  Modell   MTM-30   MTM-60   MTM-100
  Länge   600mm   1000mm   1300mm
  Breite   450mm   800mm   800mm
  Höhe   1000mm   1300mm   1450mm
  Volumen   30 L   60 L   100 L
  Leistung   1.0 kW   1.8 kW   4.0 kW
  Gewicht   80kg   1500kg   250kg
Spannungsversorgung   380V / 50Hz
{:}

Шприц за сладки-автоматичен, програмируем за тунелна пещ

{:bg}

Шприц за сладки -автоматичен, програмируем е предназначен за шприцоване на сладки, соленки, еклери, ореховки, целувки, меденки, бишкоти и др. тестени изделия, по зададена форма и размери. Формите на шприцованите изделия могат да се моделират посредством компютърни програми, които са над 100 на брой. Към тази машина могат да се добавят: модул за рядки теста и кремове (напр. за пандишпанови платки за торти и рула), и модул рязане със струна, срещу допълнително заплащане. Машината е предназначена да шприцова директно върху лента към тунелна пещ. Изработена е от неръждаема стомана AISI 304 и материали разрешени за производство на машини работещи в хранително-вкусовата промишленост. Гаранционен сервиз една година. Осигурен е и извън гаранционен сервиз.

  Техническа характеристика
  Дължина   1600 mm
  Ширина   1700 mm
  Височина   1100 mm
  Производителност   до 120 kg / h
  Захранващо напрежение   380 V / 50hz
  Инсталирана мощност   3.5 kW
  Маса   450 kg

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=9w9QjcA6dt4[/embedyt]

{:}{:en}Syringe for pastry – automatic, programmable is designed for producing sweets, cookies, wafers, éclairs, creams and other pasta according to shape and dimensions. The machine is designed for injecting directly on belt of tunnel furnace. The forms of injection can me modeled by computer programs and they are over 100 pieces. Also to this machine can be added: module for rare creams and creams (for example – for sponge plates for cakes and rolls), and module for cutting with string, at an additional cost. The machine is designed to inject directly on belt of tunnel oven. It is made of stainless steel AISI 304 materials, allowed for production of machines, operating in the food industry. Warranty service one year. Provided is also out of warranty service.
  Technical characteristic
  Length   1600 mm
  Width   1700 mm
  Height   1100 mm
  Productiveness   120 kg / h
  Supply voltage   380 V / 50hz
  Power of steam generator   3.5 kW
  Weight   450 kg
{:}{:ru}Отсадочная машина для печенья – автоматический , программируемый предназначена для  отсадки  печений, сырных палочек, эклеров, сухих ореховых печений, безе, медовых печений и других тестяных изделий, по заданной форме и размерам. Формы отсадных изделий можно моделировать посредством компьютерных программ, которые более 100. К этой машине можно добавить: модуль для жидких тест и кремов (напр. для пандишпановых коржей для тортов и роллов), и модуль для резки струной. Машина предназначена для впрыскивания непосредственно на полосу в туннельную печь. Машина изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 и материалов, разрешённых для производства машин, работающих в пищевкусовой промышленности. Гарантия 1 год на ремонт в сервисном центре. Обеспечен и внегарантийный сервис.
  Техническа характеристика
  Длина   1600 mm
  Ширина   1700 mm
  Высота   1100 mm
  Производительность   до 120 kg / h
  Питающее напряжение   380 V / 50hz
  Мощность парогенератора   3.5 kW
  Масса   450 kg
{:}{:de}Der Spritzgebäck-Automat dient zum Spritzen von süssem und salzigem Kleingebäck, Windbeutel, Makronen, Baiser, Lebkuchen und anderen Produkten aus Teig, nach vorgegebener Form und Grösse. Die Formen der Spritzprodukte können mit Hilfe von über 100 zur Verfügung gestellten Programmen gestaltet werden Zusätzlich können jeweils ein Modul für Bearbeitung von dünnem Teig und Creme (Torten- und Rollenboden ) und ein Modul für Saitenschneiden bestellt werden. Die Maschine ist so konzipiert, dass sie direkt auf ein Band in einen Tunnelofen gespritzt werden kann. Der Automat wird aus Edelstahl AISI 304 und von für die Herstellung von Maschinen für die Lebensmittelindustrie zugelassenen Materialien hergestellt . Garantieleistung betr’gt ein Jahr. Es wird auch ein Service nach Ablauf der Garantie angeboten.
  Technische Daten
  Länge   1600 mm
  Breite   1700 mm
  Höhe   1100 mm
  Kapazität   120 kg / h
  Spannungsversorgung   380 V / 50hz
  Leistung des Dampferzeugers   3.5 kW
  Masse   450 kg
{:}

Тестомесачка с миксерна глава

{:bg}

Машина тестомесачна (с миксерна глава) е предназначена за замесване на различни видове теста (хлебни, твърди и на маслена основа), приготвяне на пълнежни маси, кремове на маслена основа и др. Машината е с два работни органа: спирала (за по-твърди, хлебни теста) и миксерна глава (за по-меки, маслени теста и кремове). Работният орган е на две скорости, а задвижването на казана е реверсивно.

Изработена е от неръждаема стомана AISI 304 и материали разрешени за производство на машини работещи в хранително-вкусовата промишленост.Гаранционен сервиз една година. Осигурен е и извън гаранционен сервиз.

 Техническа характеристика
 Модел  MTM 20  MTM 30  MTM 50
 Дължина  760mm  800mm  1050mm
 Ширина  360mm  420mm  600mm
 Височина  760mm  760mm  1350mm
 Вместимост  20 l  30 l  50 l
 Мощност  0.55 kW  0.75 kW  2.0 kW
 Маса  70 kg  75 kg  150 kg
 Захранване  380V / 50Hz
 Техническа характеристика
 Модел  MTM 80  MTM 120  MTM 200
 Дължина  1050mm  1350mm  1600mm
 Ширина  700mm  800mm  1000mm
 Височина  1350mm  1420mm  1560mm
 Вместимост  80 l  120 l  200 l
 Мощност  2.5 kW  4 kW  7.5 kW
 Маса  180 kg  210 kg  290 kg
 Захранване  380V / 50Hz

[embedyt] https://youtu.be/D2gT2k34-K4[/embedyt]

{:}{:en}The dough-making machine (with mixer head) is designed for kneading of various types of doughs (bakery, solid and oil-based), preparation of filling masses, oil-based creams, etc. The machine has two working bodies: spiral (for harder, bread doughs) and mixer head (for softer, oil-based doughs and creams). The working body is on two speeds and driving of the cauldron is reversible. t is made of stainless steel AISI 304 materials, allowed for production of machines, operating in the food industry. Warranty service one year. Provided is also out of warranty service.
 Technical characteristic
 Model  MTM 20  MTM 30  MTM 50
 Length  760mm  800mm  1050mm
 Width  360mm  420mm  600mm
 Height  760mm  760mm  1350mm
 Capacity  20 l  30 l  50 l
 Power  0.55 kW  0.75 kW  2.0 kW
 Volume  70 kg  75 kg  150 kg
 Supply voltage  380V / 50Hz
 Technical characteristic
 Model  MTM 80  MTM 120  MTM 200
 Length  1050mm  1350mm  1600mm
 Width  700mm  800mm  1000mm
 Height  1350mm  1420mm  1560mm
 Capacity  80 l  120 l  200 l
 Power  2.5 kW  4 kW  7.5 kW
 Volume  180 kg  210 kg  290 kg
 Supply voltage  380V / 50Hz
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=Mk5ByjLNvZI[/embedyt]{:}{:ru}Машина тестомесильная (с миксерной головой) предназначена для замеса различных видов теста (хлебные, крутые и на масляной основе), приготовление начиночных масс, кремов на масляной основе и другия. Машина с двумя рабочими органами: спиралью (для более крутых, хлебных тест) и миксерной головой (для более мягких, масляных тест и кремов). Рабочий орган имеет две скорости, а привод дежи реверсивный. Машина изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 и материалов, разрешённых для производства машин, работающих в пищевкусовой промышленности. Гарантия 1 год на ремонт в сервисном центре . Обеспечен и внегарантийный сервис.
 Техническая характеристика
 Модел  MTM 20  MTM 30  MTM 50
 Длина  760mm  800mm  1050mm
 Ширина  360mm  420mm  600mm
 Высота  760mm  760mm  1350mm
 Вместимость  20 l  30 l  50 l
 Мощность  0.55 kW  0.75 kW  2.0 kW
 Масса  70 kg  75 kg  150 kg
 Питающее напряжение  380V / 50Hz
 Техническая характеристика
 Модел  MTM 80  MTM 120  MTM 200
 Длина  1050mm  1350mm  1600mm
 Ширина  700mm  800mm  1000mm
 Высота  1350mm  1420mm  1560mm
 Вместимость  80 l  120 l  200 l
 Мощность  2.5 kW  4 kW  7.5 kW
 Масса  180 kg  210 kg  290 kg
 Питающее напряжение  380V / 50Hz
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=Mk5ByjLNvZI[/embedyt]{:}{:de}Die Teigknetermaschine mit Mischkopf wird für Rühren von verschiedenen Tegsorten (Brotteige, Hartteige und Teige auf Ölbasis), für Zubereitung von Füllungen, Cremen auf Ölbasis u.ä. eingesetzt. Die Maschine verfügt auf zwei Arbeitswerke: Spirale für härtere Brotteige und Mischkopf für weichere Teige, Teige auf Ölbasis und Cremen. Das Arbeitsgerät hat zwei Geschwindigkeiten und der Kessel hat einen reversiblen Antrieb. Der Automat wird aus Edelstahl  AISI 304 und von für die Herstellung von Maschinen für die Lebensmittelindustrie zugelassenen Materialien hergestellt . Garantieleistung betr’gt ein Jahr. Es wird auch ein Service nach Ablauf der Garantie angeboten.
 Technische Daten
 Modell  MTM 20  MTM 30  MTM 50
 Länge  760mm  800mm  1050mm
 Breite  360mm  420mm  600mm
 Höhe  760mm  760mm  1350mm
 Volumen  20 l  30 l  50 l
 Leistung  0.55 kW  0.75 kW  2.0 kW
 Gewicht  70 kg  75 kg  150 kg
 Spannungsversorgung  380V / 50Hz
 Technische Daten
 Modell  MTM 80  MTM 120  MTM 200
 Länge  1050mm  1350mm  1600mm
 Breite  700mm  800mm  1000mm
 Höhe  1350mm  1420mm  1560mm
 Volumen  80 l  120 l  200 l
 Leistung  2.5 kW  4 kW  7.5 kW
 Gewicht  180 kg  210 kg  290 kg
 Spannungsversorgung  380V / 50Hz
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=Mk5ByjLNvZI[/embedyt]{:}

Кифлонавиваща машина

{:bg}Машината е предназначена за разточване и завиване на кифли (козуначни рула ) и др. изделия от хлебни теста. Изработена е от неръждаема стомана AISI 304 и материали разрешени за производство на машини работещи в хранително-вкусовата промишленост.Гаранционен сервиз една година. Осигурен е и извън гаранционен сервиз.

  Техническа характеристика
  Дължина на валовете   300mm
  Дължина   400mm
  Ширина   300mm
  Височина   500mm
  Мощност   0.37 kW
  Маса   25 kg
  Захранващо напрежение   380V / 50Hz
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=KdY__abQqD4[/embedyt]{:}{:en}The machine is designed for rolling out and turning of muffins (Easter cake rolls) and other products of bread dough. t is made of stainless steel AISI 304 materials, allowed for production of machines, operating in the food industry. Warranty service one year. Provided is also out of warranty service.
 Technical characteristic
 Length of the shafts   300mm
 Length   400mm
 Width   300mm
 Height   500mm
 Power   0.37 kW
 Volume   25 kg
 Supply voltage   380V / 50Hz
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=KdY__abQqD4[/embedyt]{:}{:ru}Машина предназначена для раскатки и закатки теста для производства рогаликов (сдобных рулетов ) и других изделий от хлебных тест. Машина изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 и материалов, разрешённых для производства машин, работающих в пищевкусовой промышленности. Гарантия 1 год на ремонт в сервисном центре . Обеспечен и внегарантийный сервис.
 Техническая характеристика
 Длина валов   300mm
 Длина   400mm
 Ширина   300mm
 Высота   500mm
 Мощность   0.37 kW
 Масса   25 kg
 Питающее напряжение   380V / 50Hz
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=KdY__abQqD4[/embedyt]{:}

Машина за производство на шоколад

{:bg}Машините са преназначени за производство на шоколадови маси, кувертюри и шоколадови кремове във всичките им разновидности в зави-симост от рецептата. В машината се извършват трите основни процеса необходими за производство на шоколадови маси: хомогенезиране, финносмилане и конширане. Изработена е от неръждаема стомана AISI 304 и материали разрешени за производство на машини работещи в хранително-вкусовата промишленост.Гаранционен сервиз една година. Осигурен е и извън гаранционен сервиз.

  Техническа характеристика
 Модел  МК-300  МК-700  МК-1000
 Ширина  1500mm  2115mm  2650mm
 Височина  950mm  1200mm  1400mm
 Производителност  300kg/6h  700kg/6h  1000kg/6h
 Мощност  12 kW  26 kW  32kW
 Маса  700 kg  850 kg  1500 kg
 Захранване 380V / 50Hz
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=u250P-m5csw[/embedyt]{:}{:en}The machines are designed for production of chocolate masses, couvertures and chocolate creams in all their variations, according to the recipe. In the machine are performed the three main processes, required for the production of chocolate masses: homogenizing, fine grinding and conchering. t is made of stainless steel AISI 304 materials, allowed for production of machines, operating in the food industry. Warranty service one year. Provided is also out of warranty service.
 Technical characteristic
 Model  МК-300  МК-700  МК-1000
 Width  1500mm  2115mm  2650mm
 Height  950mm  1200mm  1400mm
 Productiveness  300kg/6h  700kg/6h  1000kg/6h
 Power  12 kW  26 kW  32kW
 Volume  700 kg  850 kg  1500 kg
 Supply voltage 380V / 50Hz
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=u250P-m5csw[/embedyt]{:}{:ru}Машины преназначены для производства шоколадных масс, кувертюров и шоколадных кремов во всех их разновидностях в зависимости от рецепта. В машине совершаются три основных процесса, необходимых для производства шоколадных масс: гомогенизирование, тонкий помол и конширование. Машина изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 и материалов, разрешённых для производства машин, работающих в пищевкусовой промышленности. Гарантия 1 год на ремонт в сервисном центре . Обеспечен и внегарантийный сервис.
  Техническая характеристика
 Модел  МК-300  МК-700  МК-1000
 Ширина  1500mm  2115mm  2650mm
 Высота  950mm  1200mm  1400mm
 Производителность  300kg/6h  700kg/6h  1000kg/6h
 Мощность  12 kW  26 kW  32kW
 Масса  700 kg  850 kg  1500 kg
 Питающее напряжение 380V / 50Hz
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=u250P-m5csw[/embedyt]{:}{:de}Die Maschinen dienen zur Herstellung von Schokoladenmassen, Kuvertüren und Schokoladencremen jeder Art je nach Rezept. In der Maschine werden die drei grundlegenden Verfahren zur Herstellung von Schokoladenmassen: Homogenisieren, Feinmahlen und Conchieren integriert. Der Automat wird aus Edelstahl AISI 304 und von für die Herstellung von Maschinen für die Lebensmittelindustrie zugelassenen Materialien hergestellt . Garantieleistung betr’gt ein Jahr. Es wird auch ein Service nach Ablauf der Garantie angeboten.
  Техническа характеристика
  Модел   МК-300   МК-700   МК-1000
  Ширина   1500mm   2115mm   2650mm
  Височина   950mm   1200mm   1400mm
  Производителност   300kg/6h   700kg/6h   1000kg/6h
  Мощност   12 kW   26 kW   32kW
  Маса   700 kg   850 kg   1500 kg
  Захранване 380V / 50Hz
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=u250P-m5csw[/embedyt]{:}

Охладителен тунел

{:bg}Машината е предназначена за охлаждане и транспортиране на блатове, вафли, сухи пасти, дребни сладки, торти, кейкове и други сладкарски изделия. Изработва се в различни модификации:

 • в зависимост от ширината на лентата от 250mm до 1200mm
 • в зависимост от дължината от 2500mm до 25000mm
Изработена е от неръждаема стомана AISI 304 и материали разрешени за производство на машини работещи в хранително-вкусовата промишленост. Гаранционен сервиз една година. Осигурен е и извън гаранционен сервиз.
  Техническа характеристика
  Дължина   5000-20000mm
  Ширина   800-1500mm
  Височина   1100mm
  Скорост на лентата   0.9 - 3 m/min
  Мощност   4 - 12 kW
  Ширина на лентата   250-1000mm
  Захранващо напрежение   80V / 50Hz
{:}{:en}The machine is designed for cooling and transport of cake crusts, waffles, dry pastry, sweets, tarts, cakes and other pastries. It is made in different versions:
 • depending on the width of strip from 250mm to 1200mm
 • depending on the length from 2500mm to 25000mm
It is made of stainless steal AISI 304 and materials, allowed for production of machines, operating in the food industry. Warranty service one year. Provided is also out of warranty service.
 Technical characteristic
 Length   5000-20000mm
 Width   800-1500mm
 Height   1100mm
 Speed of strip   0.9 - 3 m/min
 Power   4 - 12 kW
 With of strip   250-1000mm
 Supply voltage   80V / 50Hz
{:}{:ru}Машина предназначена для охлаждения и транспортирования коржей, вафель, пирожных, мелких печений, тортов, кейков и других кондитерских изделий. Машина изготавливается в различных модификациях:
 • в зависимости от ширины ленты от 250mm до 1200mm
 • в зависимости от длины от 2500mm до 25000mm
Машина изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 и материалов, разрешённых для производства машин, работающих в пищевкусовой промышленности. Гарантия 1 год на ремонт в сервисном центре . Обеспечен и внегарантийный сервис.
 Техническаq характеристика
 Длина   5000-20000mm
 Ширина   800-1500mm
 Высота   1100mm
 Скорость ленты   0.9 - 3 m/min
 Мощность   4 - 12 kW
 Ширина ленты   250-1000mm
 Питающее напряжение   80V / 50Hz
{:}{:de}Die Maschine dient zum Abkühlen und transportieren von Tortenböden, Waffeln, Lebkuchen, Kleingebäck, Torten, Kuchen und andenren Konditoreiwaren. Sie wird in verschiedenen Varianten hergestellt :
 1. Nach Breite der Linie - von 250mm bis1200mm
 2. Nach Länge der Linie- von 2500mm bis 25000mm
Der Automat wird aus Edelstahl  AISI 304 und von für die Herstellung von Maschinen für die Lebensmittelindustrie zugelassenen Materialien hergestellt . Garantieleistung betr’gt ein Jahr. Es wird auch ein Service nach Ablauf der Garantie angeboten.
  Техническа характеристика
  Дължина   5000-20000mm
  Ширина   800-1500mm
  Височина   1100mm
  Скорост на лентата   0.9 - 3 m/min
  Мощност   4 - 12 kW
  Ширина на лентата   250-1000mm
  Захранващо напрежение   80V / 50Hz
{:}

Тунк линия ТЛ 250-1000mm

{:bg}Машината се произвежда в различни модификации:

 • в зависимост от ширината на лентата от 250mm до 1000mm
 • в зависимост от дължината от 4000mm до 25000mm
Машината е предназначена за тункване (заливане) с шоколадов кувертюр и охлаждане на вафли, сухи пасти, сладки, торти, кейкове, кроасани, халва, локум, бисквити и други сладкарски изделия. След заливане продуктът автоматично преминава през охладителен тунел за охлаждане. Изработена е от неръждаема стомана AISI 304 и материали разрешени за производство на машини работещи в хранително-вкусовата промишленост. Гаранционен сервиз една година. Осигурен е и извън гаранционен сервиз.
  Техническа характеристика
  Дължина   9000mm
  Ширина   600-1500mm
  Височина   1300mm
  Производителност   1.8m/min
  Мошност   6.5 kW
  Маса   1100 kg
  Ширина на лентата   250-1000mm
  Захранващо напрежение   380V / 50Hz
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=Z41bV1uzP5I[/embedyt] [embedyt] https://youtu.be/wtWYM8pbpbA[/embedyt] [embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=p6wu9ggDolU[/embedyt]{:}{:en}The machine is produced in different versions:
 • depending on the width of strip from 250mm to 1000mm
 • depending on the length from 4000mm to 25000mm
Machine is designed for coating (pouring) with chocolate coating and cooling of waffles, dry pastry, cookies, tarts, cakes, croissants, khalva, Turkish delight, biscuits and other pastries. After pouring, the product automatically goes through a cooling tunnel to cool. It is made of stainless steal AISI 304 and materials, allowed for production of machines, operating in the food industry. Warranty service one year. Provided is also out of warranty service.
 Technical characteristic
 Length   9000mm
 Width   600-1500mm
 Height   1300mm
 Productiveness   1.8m/min
 Power   6.5 kW
 Volume   1100 kg
 With of strip   250-1000mm
 Supply voltage   380V / 50Hz
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=Z41bV1uzP5I[/embedyt] [embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=C3-9ghEzL-o[/embedyt] [embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=p6wu9ggDolU[/embedyt]{:}{:ru}Машина производится в различных модификациях:
 • в зависимости от ширины ленты от 250mm до 1000mm
 • в зависимости от длины от 4000mm до 25000mm
Машина предназначена для глазирования (затопления) шоколадным кувертюром и охлаждения вафель, пирожных, печений, тортов, кейков, круассанов, халвы, лукума и других кондитерских изделий. После затопления продукт автоматически переходит через охлаждающий тоннель для охлаждения. Машина изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 и материалов, разрешённых для производства машин, работающих в пищевкусовой промышленности. Гарантия 1 год на ремонт в сервисном центре . Обеспечен и внегарантийный сервис.
  Техническая характеристика
 Длина   9000mm
 Ширина   600-1500mm
 Высота   1300mm
 Производителность   1.8m/min
 Мошность   6.5 kW
 Масса   1100 kg
 Ширина ленты   250-1000mm
 Питающее напряжение   380V / 50Hz
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=Z41bV1uzP5I[/embedyt] [embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=C3-9ghEzL-o[/embedyt] [embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=p6wu9ggDolU[/embedyt]{:}{:de}Die Maschine wird in verschiedenen Varianten hergestellt:
 1. Nach Breite der Linie - von 250mm bis 1000mm
 2. Nach Länge der Linie- von 4000mm bisо 25000mm
Die Maschine wird für Überziehen mit Schokoladenkuvertüre und Abkühlen von Waffeln, Lebkuchen, Kleingebäck, Torten, Kuchen, Croissants, Halva, Nougat, Kekse und anderen Konditoreiprodukte eingesetzt. Direkt nach dem Überziehen wird das Produkt automatisch durch einen  Abkühltunnel geführt. Der Automat wird aus Edelstahl  AISI 304 und von für die Herstellung von Maschinen für die Lebensmittelindustrie zugelassenen Materialien hergestellt . Garantieleistung betr’gt ein Jahr. Es wird auch ein Service nach Ablauf der Garantie angeboten.
  Technische Daten
  Länge   9000mm
  Breite   600-1500mm
  Höhe   1300mm
  Kapazität   1.8m/min
  Leistung   6.5 kW
  Gewicht   1100 kg
  Breite von der Linie   250-1000mm
  Spannungsversorgung   380V / 50Hz
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=Z41bV1uzP5I[/embedyt] [embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=C3-9ghEzL-o[/embedyt] [embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=p6wu9ggDolU[/embedyt]{:}

Машина за залепване на чаши, чинии, кофички, блистери и др

{:bg}Машината е предназначена за термозалепване на фолио върху чаши, чинии, кофички, блистери и други. Изработва се по зададени форми и размери от клиента. Изработена е от неръждаема стомана AISI 304 и материали разрешени за производство на машини работещи в хранително-вкусовата промишленост. Гаранционен сервиз една година. Осигурен е и извън гаранционен сервиз.

  Техническа характеристика
  Дължина 600 mm
  Ширина 500 mm
  Височина 300 mm
  Маса 17 kg
  Захранващо напрежение 220 V / 50Hz
{:}{:en}Machine is designed for theromsealing of foil on glasses, plates, cups, blisters, etc. It is made after forms and shapes, provided by client. It is made of stainless steal AISI 304 and materials, allowed for production of machines, operating in the food industry. Warranty service one year. Provided is also out of warranty service.
 Technical characteristic
 Length  600 mm
 Width  500 mm
 Height  300 mm
 Volume  17 kg
 Supply voltage  220 V / 50Hz
{:}{:ru}Машина предназначена для термозапаивания плёнки на чашах, тарелках, вёдрах, блистерах и других. Машина изготавливается по заданным клиентом формам и размерам. Машина изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 и материалов, разрешённых для производства машин, работающих в пищевкусовой промышленности. Гарантия 1 год на ремонт в сервисном центре. Обеспечен и внегарантийный сервис.
 Техническая характеристика
 Длина 600 mm
 Ширина 500 mm
 Высота 300 mm
 Масса 17 kg
 Питающее напряжение 220 V / 50Hz
{:}{:de}Die Maschine dient für den termischen Aufkleben von Folien auf Becher, Schalen, Behälter, Blisterpackungeb usw. Sie wird nach vom Kunden festgelegten Formen und Abmessungen hergestellt. Der Automat wird aus Edelstahl  AISI 304 und von für die Herstellung von Maschinen für die Lebensmittelindustrie zugelassenen Materialien hergestellt . Garantieleistung betr’gt ein Jahr. Es wird auch ein Service nach Ablauf der Garantie angeboten.
  Technische Daten
  Länge   600 mm
  Breite   500 mm
  Höhe   300 mm
  Gewicht   17 kg
  Spannungsversorgung   220 V / 50Hz
{:}

Технологична линия за производство на блатове от пандишпанови теста

{:bg}състои се от 4 основни машини

 • Шприц за полагане на пандишпанови теста: едноцветен ШП-01 или двуцветен ШП-02
 • Пещ тунелна електрическа ПТЕ-8000mm-12000mm
 • Машина за рязане на блатове МР
 • Охладителен тунел ОТ
Линията е предназначена за производство на безконечна пандишпанова платка, която може да бъде нарязана по зададени от клиента размери. Линията може да бъде част от автоматична линия предназначена за производство на рула или сухи пасти. Изработена е от неръждаема стомана AISI 304 и материали разрешени за производство на машини работещи в хранително-вкусовата промишленост. Гаранционен сервиз една година. Осигурен е и извън гаранционен сервиз.
  Техническа характеристика
  Дължина 1500 mm
  Ширина 1400 mm
  Височина 1200 mm
  Захранващо напрежение 380V / 50Hz
  Мощност 65 kW
  Маса 1100 kg
  Производителност 1 м/мин
[embedyt] https://youtu.be/PWh5T1KVTUg[/embedyt] [embedyt] https://youtu.be/wRnP8Q7dQKI[/embedyt]{:}{:en}it consists of 4 main machines
 • Syringe for laying of sponge-cake doughs: one-color ШП-01 or dichromatic ШП-02
 • Electric tunnel furnace PTE-8000mm-12000mm
 • Machine for cake crust's slicing МР
 • Cooling tunnel ОТ
The line is designed to produce endless sponge-cake plate, which can be sliced in sizes according to the desired by customer. The line can be part of automatic line, designed for production of rolls or dry pastry. It is made of stainless steal AISI 304 and materials, allowed for production of machines, operating in the food industry. Warranty service one year. Provided is also out of warranty service.
 Technical characteristic
 Length 1500 mm
 Width 1400 mm
 Height 1200 mm
 Supply voltage 380V / 50Hz
 Power 65 kW
 Volume 1100 kg
 Productiveness 1 м/мин
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=ZU_vYxmg800[/embedyt] [embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=2cA1bpqp8tw[/embedyt]{:}{:ru}Состоит из 4 основных машин
 • Отсадочная машина для выкладки пандишпановых тест: одноцветная ШП-01 или двухцветная ШП-02
 • Печь туннельная электрическая ПТЕ-8000mm-12000mm
 • Машина для резки коржей МР
 • Охлаждающий тоннель ОТ
Линия предназначена для производства бесконечной пандишпановой коржи, которая может быть нарезана по заданным клиентом размерам. Линия может быть частью автоматической линии, предназначенная для производства роллов или пирожных. Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 и материалов, разрешённых для производства машин, работающих в пищевкусовой промышленности. Гарантия 1 год на ремонт в сервисном центре . Обеспечен и внегарантийный сервис.
 Техническая характеристика
 Длина  1500 mm
 Ширина  1400 mm
 Высота  1200 mm
 Питающее напряжение  380V / 50Hz
 Мощность  65 kW
 Масса  1100 kg
 Производителность  1 м/мин
[embedyt] https://youtu.be/PWh5T1KVTUg[/embedyt] [embedyt] https://youtu.be/wRnP8Q7dQKI[/embedyt]{:}{:de}Die Produktionsinie besteht aus vier Hauptwerken:
 • Spritz-Automat für Auflegen von Biskuitteigen: einfarbig SP-01 oder zweifarbig SP-02
 • Elektrischer Tunnelofen ETO-8000mm-12000mm
 • Schneideautomat für Tortenböden SA
 • Abkühltunnel AT
Die Produktionslinie dient ffür die Herstellung von einem endlosen Buskuitteig Tortenboden, der nach vom Kunden vorbestimmten Grössen geschnitten werden kann. Die Produktionslinie kann genauso ein Teil von Produktionslinie für Rollen und Lebkuchen sein. Der Automat wird aus Edelstahl AISI 304 und von für die Herstellung von Maschinen für die Lebensmittelindustrie zugelassenen Materialien hergestellt . Garantieleistung betr’gt ein Jahr. Es wird auch ein Service nach Ablauf der Garantie angeboten.
  Technische Daten
  Länge 1500 mm
  Breite 1400 mm
  Höhe 1200 mm
  Spannungsversorgung 380V / 50Hz
  Leistung 65 kW
  Gewicht 1100 kg
  Kapazität 1 m/min
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=ZU_vYxmg800[/embedyt] [embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=2cA1bpqp8tw[/embedyt]{:}

Шприц машина за валови бисквити

{:bg}

Шприц машина за валови бисквити е предназначена да формова бисквити от сладко и солено тесто с форма и размер по–избор на клиента. САМ-Кинти разполага с каталог с над 600 вида форми за биксвити.

Изработена е от неръждаема стомана AISI 304 и материали разрешени за производство на машини работещи в хранително-вкусовата промишленост. Гаранционен сервиз една година. Осигурен е и извън гаранционен сервиз.

  Техническа характеристика
  Дължина   2000 mm
  Височина   1000 mm
  Ширина   1600 mm
  Ширина на работния вал   400/600mm
  Производителност   100-300kg/1h
  Мощност   1.5 kW
  Маса   180 kg
  Захранващо напрежение   380V / 50Hz

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=P_2a5k15eCY[/embedyt]

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=ZVX_ofmtdQ0[/embedyt]

{:}{:en}The injection molding machine for shift biscuits is designed to mold biscuits of sweet and salty dough with shape and size in customer choice. SAM-Kinti has a catalog with over 600 types of biscuit's forms. It is made of stainless steal AISI 304 and materials, allowed for production of machines, operating in the food industry. Warranty service one year. Provided is also out of warranty service.
 Technical characteristic
 Length   2000 mm
 Width   1000 mm
 Height   1600 mm
 Width of the working shaft   400/600mm
 Productiveness   100-300kg/1h
 Power   1.5 kW
 Volume   180 kg
 Supply voltage   380V / 50Hz
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=P_2a5k15eCY[/embedyt] [embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=ZVX_ofmtdQ0[/embedyt]{:}{:ru}Отсадочная машина для валовых печений предназначена формовать печенья из сладкого и солёного теста с формой и размером по выбору клиента. САМ-Кинти располагает каталогом с более, чем 600 видов форм для печений Машина изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 и материалов, разрешённых для производства машин, работающих в пищевкусовой промышленности. Гарантия 1 год на ремонт в сервисном центре . Обеспечен и внегарантийный сервис.
 Техническая характеристика
 Длина   2000 mm
 Ширина   1000 mm
 Высота   1600 mm
 Ширина рабочего вала   400/600mm
 Производителность   100-300kg/1h
 Мощность   1.5 kW
 Масса   180 kg
 Питающее напряжение   380V / 50Hz
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=P_2a5k15eCY[/embedyt] [embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=ZVX_ofmtdQ0[/embedyt]{:}

Шприц машина за полагане на пандишпанови теста

{:bg}

Шприц машина за полагане на пандишпанови теста е предназначена да полага пандишпанови теста за блатове за торти, рула и др. Машината може да шприцова в тави или върху лентата на тунелна пещ.
Изработва се в две модификации: шприц за полагане на едноцветна (еднослойна) пандишпанова платка и шприц за полагане на двуцветна (двуслойна) пандишпанова платка. Изработена е от неръждаема стомана AISI 304 и материали разрешени за производство на машини работещи в хранително-вкусовата промишленост. Гаранционен сервиз една година. Осигурен е и извън гаранционен сервиз.

  Техническа характеристика
  Дължина   1300 mm
  Височина   1400 mm
  Ширина   700 mm
  Размери на тавата   400/600mm
  Производителност   до 100kg/1h
  Мощност   0.7 kW
  Маса   100 kg
  Захранващо напрежение   380V / 50Hz
{:}{:en}The injection molding machine for laying of sponge-cake doughs is designed to lay sponge-cake doughs on cake crusts, rolls, etc. The machine can syringe in trays or on a tape in a tunnel furnace. It is made in two versions: syringe for laying of unicolour (single layer) sponge-cake plate and syringe for laying of dichromatic (two-layer) sponge-cake plate. It is made of stainless steal AISI 304 and materials, allowed for production of machines, operating in the food industry. Warranty service one year. Provided is also out of warranty service.
 Technical characteristic
 Length   1300 mm
 Height   1400 mm
 Width   700 mm
 Dimensions of tray   400/600mm
 Productiveness   до 100kg/1h
 Power   0.7 kW
 Volume   100 kg
 Supply voltage   380V / 50Hz
{:}{:ru}Отсадочная машина для выкладки пандишпановых тест предназначена укладывать пандишпановые теста для коржей для тортов и роллов и других. Машина может отсаживать в противнях или на ленте туннельной печи. Машина изготавливается в двух модификациях: отсадочная машина для выкладки одноцветной (однослойной) пандишпановой коржи и отсадочная машина за выкладки двухцветной (двухслойной) пандишпановой коржи. Машина изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 и материалов, разрешённых для производства машин, работающих в пищевкусовой промышленности. Гарантия 1 год на ремонт в сервисном центре . Обеспечен и внегарантийный сервис.
 Техническая характеристика
 Длина   1300 mm
 Высота   1400 mm
 Ширина   700 mm
 Размеры противня   400/600mm
 Производителность   до 100kg/1h
 Мощность   0.7 kW
 Масса   100 kg
 Питающее напряжение   380V / 50Hz
{:}{:de}Der Spritz-Automat für Auflegen von Biskuitteigen wird zum Auflegen von Biskuitteigen für Tortenböden und Rollen usw.eingesetzt. Der Automat kann sowohl auf Blechen,als auch direkt auf der Linie für den Tunnel-Ofen spritzen. Er wird in zwei Varianten gefertigt: Spritz für Auflegen von einfarbigem (einlagigem) Biskuitteig Boden und Spritz für Auflegen von zweifarbigem (zweilagigem) Buskuitteig Boden. Der Automat wird aus Edelstahl  AISI 304 und von für die Herstellung von Maschinen für die Lebensmittelindustrie zugelassenen Materialien hergestellt . Garantieleistung betr’gt ein Jahr. Es wird auch ein Service nach Ablauf der Garantie angeboten.
  Technische Daten
  Länge   1300 mm
  Höhe   1400 mm
  Breite   700 mm
  Abmessungen des Blechs   400/600mm
  Kapazität   bis100kg/1h
  Leistung   0.7 kW
  Gewicht   100 kg
  Spannungsversorgung   380V / 50Hz
{:}

Шприц за тестени фитили

{:bg}

Шприц за тестени фитили, е предназначен за шприцоване на сладки, соленки и други тестени изделия с продълговата форма от 4-12 см и релеф според вида на дюзите. Машината се предлага в две модификации: със пълнеж на формованото изделие (желе, крем) и без пълнеж.

Изработена е от неръждаема стомана AISI 304 и материали разрешени за производство на машини работещи в хранително-вкусовата промишленост. Гаранционен сервиз една година. Осигурен е и извън гаранционен сервиз.

  Техническа характеристика
  Дължина   2000mm
  Височина   1400mm
  Ширина   800mm
  Мощност   1.5 kW
  Маса   160 kg
  Захранващо напрежение   220V / 50Hz

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=rzdh7ext3Kc[/embedyt]

{:}{:en}The syringe for pasta wicks is designed for injection molding of pastry, crackers and other kind of pasta with elongated shape of 4 – 12 cm and relief according to the type of nozzles. The machine is available in two versions: with filling of molded product (jelly, cream) and without filling. It is made of stainless steal AISI 304 and materials, allowed for production of machines, operating in the food industry. Warranty service one year. Provided is also out of warranty service.
Technical characteristic
Length   2000mm
  Height   1400mm
  Width   800mm
  Power   1.5 kW
  Volume   160 kg
  Supply voltage   220V / 50Hz
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=rzdh7ext3Kc[/embedyt]{:}{:ru}Отсадочная машина для тестяных фитилей предназначена для отсадки печений, сырных палочеки и других тестяных изделий продолговатой формой 4-12 см длины и рельеф в зависимости от вида сопла. Машина предлагается в двух модификациях: с начинкой формованного изделия (желе, крем) и без начинки. Машина изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 и материалов, разрешённых для производства машин, работающих в пищевкусовой промышленности. Гарантия 1 год на ремонт в сервисном центре. Обеспечен и внегарантийный сервис.
 Техническая характеристика
 Длина   2000mm
 Высота   1400mm
 Ширина   800mm
 Мощность   1.5 kW
 Масса   160 kg
 Питающее напряжение   220V / 50Hz
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=rzdh7ext3Kc[/embedyt]{:}

Шприц машина за полагане на крем и желе

{:bg}

Шприц машина за полагане на крем и желе е предназначена за полага едновременно и поединично крем и желе върху предварително изпечени платки и бисквити. Към нея може да се добави модул за сиропиране.

Изработена е от неръждаема стомана AISI 304 и материали разрешени за производство на машини работещи в хранително-вкусовата промишленост. Гаранционен сервиз една година. Осигурен е и извън гаранционен сервиз.

  Техническа характеристика
  Дължина   1400mm
  Височина   1400mm
  Ширина   800mm
  Мощност   0.7 kW
  Маса   110 kg
  Захранващо напрежение   220V / 50Hz
{:}{:en}The injection molding machine is designed to lay together cream and jelly on pre-baked plates and biscuits. It can be added a module for syrup to it. It is made of stainless steal AISI 304 and materials, allowed for production of machines, operating in the food industry. Warranty service one year. Provided is also out of warranty service.
 Technical characteristic
 Length   1400mm
 Height   1400mm
 Width   800mm
 Power   0.7 kW
 Volume   110 kg
 Supply voltage   220V / 50Hz
{:}{:ru}Отсадочная машина для выкладки крема и желе предназначена укладывать одновременно и порознь крем и желе на заранее выпеченные коржи и печенья. К ней можно добавить модуль для сиропирования. Машина изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 и материалов, разрешённых для производства машин, работающих в пищевкусовой промышленности. Гарантия 1 год на ремонт в сервисном центре. Обеспечен и внегарантийный сервис
 Техническая характеристика
 Длина   1400mm
 Высота   1400mm
 Ширина   800mm
 Мощность   0.7 kW
 Масса   110 kg
 Питающее напряжение   220V / 50Hz
{:}{:de}Spritz-Automat für Auftragen von Creme und Gelee dient für gleichzeitiges oder getrenntes Auftragen von Creme und Gelee auf fertiggebackenen Tortenböden und Kekse. Zusätzlich wird ein Modul für Sirupieren angeboten. Der Automat wird aus Edelstahl  AISI 304 und von für die Herstellung von Maschinen für die Lebensmittelindustrie zugelassenen Materialien hergestellt . Garantieleistung betr’gt ein Jahr. Es wird auch ein Service nach Ablauf der Garantie angeboten.
  Technische Daten
  Länge   1400mm
  Höhe   1400mm
  Breite   800mm
  Leistung   0.7 kW
  Gewicht   110 kg
  Spannungsversorgung   220V / 50Hz
{:}

Шприц машина за полагане на крем

{:bg}

Шприц машина за полагане на крем е предназначена да полага крем върху предварително изпечени платки и бисквити. Към нея може да се добави модул за сиропиране.

Изработена е от неръждаема стомана AISI 304 и материали разрешени за производство на машини работещи в хранително-вкусовата промишленост. Гаранционен сервиз една година. Осигурен е и извън гаранционен сервиз.

  Техническа характеристика
  Дължина   1400mm
  Височина   1400mm
  Ширина   800mm
  Мощност   0.7 kW
  Маса   110 kg
  Захранващо напрежение   220V / 50Hz
{:}{:en}The injection molding machine for laying of cream is designed to lay cream on pre-baked plates and biscuits. It can be added a module for syrup to it. It is made of stainless steal AISI 304 and materials, allowed for production of machines, operating in the food industry. Warranty service one year. Provided is also out of warranty service.
 Technical characteristic
 Length   1400mm
 Height   1400mm
 Width   800mm
 Power   0.7 kW
 Volume   110 kg
 Supply voltage   220V / 50Hz
{:}{:ru}Отсадочная машина для выкладки крема предназначена укладывать крем на заранее выпеченные коржи и печенья. К ней можно добавить модуль для сиропирования. Машина изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 и материалов, разрешённых для производства машин, работающих в пищевкусовой промышленности. Гарантия 1 год на ремонт в сервисном центре . Обеспечен и внегарантийный сервис.
 Техническая характеристика
 Длина   1400mm
 Высота   1400mm
 Ширина   800mm
 Мощность   0.7 kW
 Масса   110 kg
 Питающее напряжение   220V / 50Hz
{:}{:de}Der Creme Spritz-Automat dient zum Auftragen von Creme auf gebackenen Tortenböden und Kekse. Zusätzlich wird ein Modul für Sirupieren angeboten. Der Automat wird aus Edelstahl  AISI 304 und von für die Herstellung von Maschinen für die Lebensmittelindustrie zugelassenen Materialien hergestellt . Garantieleistung betr’gt ein Jahr. Es wird auch ein Service nach Ablauf der Garantie angeboten. Der Automat wird aus Edelstahl  AISI 304 und von für die Herstellung von Maschinen für die Lebensmittelindustrie zugelassenen Materialien hergestellt . Garantieleistung betr’gt ein Jahr. Es wird auch ein Service nach Ablauf der Garantie angeboten.
  Technische Daten
  Länge   1400mm
  Höhe   1400mm
  Breite   800mm
  Leistung   0.7 kW
  Gewicht   110 kg
  Spannungsversorgung   220V / 50Hz
{:}

Шприц за сладки – двуцветен

{:bg}

Шприц за сладки с компютърно управление - двуцветен е предназначен за шприцоване на сладки, соленки, еклери, ореховки, целувки, меденки и др. тестени изделия, по зададена форма и размери. Формите на шприцваните изделия могат да се моделират посредством компютърни програми, които са над 100 на брой.

На този вид машина се шприцоват сладкарски изделия от два вида тесто, също така към нея може да се добави модул рязане със струна. Изработена е от неръждаема стомана AISI 304 и материали разрешени за производство на машини работещи в хранително-вкусовата промишленост. Гаранционен сервиз една година. Осигурен е и извън гаранционен сервиз.

  Техническа характеристика
  Дължина   1300mm
  Височина   1400mm
  Ширина   1000mm
  Размери на тавата   400/600mm
  Производителност   до 100kg/1h
  Мощност   1.2 kW
  Маса   150 kg
  Захранващо напрежение   380V / 50Hz

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=LoFuOl9C1yU[/embedyt]

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=pcPP2WpGyeA[/embedyt]

{:}{:en}Syringe for pastry with computer control – dichromatic and designed for injection molding of pastry, crackers, cream puffs, walnut cookies, meringue cookies, honey biscuits and other kind of pasta, on a given shape and size. Forms of molded products can be modeled by over 100 computer programs. On this type of machine can be injection molded confectionery of two types of dough, to it also can be added a module slicing with string. It is made of stainless steal AISI 304 and materials, allowed for production of machines, operating in the food industry. Warranty service one year. Provided is also out of warranty service.
 Technical characteristic
 Length   1300mm
 Height   1400mm
 Width   1000mm
 Dimensions of tray   400/600mm
 Productiveness   до 100kg/1h
 Power   1.2 kW
 Volume   150 kg
 Supply voltage   380V / 50Hz
{:}{:ru}Отсадочная машина для печенья с компьютерным управлением – двухцветный предназначена для отсадки печений, сырных палочек, эклеров, сухих ореховых печений, безе, медовых печений и других тестяных изделий, по заданной форме и размерам. Формы отсадных изделий можно моделировать посредством компьютерных программ, которые более 100. На этой машине совершается отсадка кондитерских изделий из двух видов теста, также к ней можно добавить модуль для резки струной. Машина изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 и материалов, разрешённых для производства машин, работающих в пищевкусовой промышленности. Гарантия 1 год на ремонт в сервисном центре. Обеспечен и внегарантийный сервис.
 Техническая характеристика
 Длина   1300mm
 Высота   1400mm
 Ширина   1000mm
 Размеры противня   400/600mm
 Производителность   до 100kg/1h
 Мощность   1.2 kW
 Масса   150 kg
 Питающее напряжение   380V / 50Hz
{:}{:de}Der zweifarbige Spritzgebäck-Automat mit Computersteuerung dient zum Spritzen von süssem und salzigem  Kleingebäck, Windbeutel, Makronen, Baiser, Lebkuchen und anderen Produkten aus Teig, nach vorgegebener Form und Grösse. Die Formen der Spritzprodukte können mit Hilfe von über 100 zur Verfügung gestellten Programmen gestaltet werden. Mit diesem Automat werden Konditoreiprodukten aus zwei Teigsorten  gespritzt .Ausserdem kann dazu noch ein Modul für Saitenschneiden bestellt werden. Der Automat wird aus Edelstahl  AISI 304 und von für die Herstellung von Maschinen für die Lebensmittelindustrie zugelassenen Materialien hergestellt . Garantieleistung betr’gt ein Jahr. Es wird auch ein Service nach Ablauf der Garantie angeboten.
  Technische Daten
  Länge   1300mm
  Höhe   1400mm
  Breite   1000mm
  Abmessungen des Blechs   400/600mm
  Kapazität   Bis 100kg/1h
  Leistung   1.2 kW
  Gewicht   150 kg
  ЗSpannungsversorgung   380V / 50Hz
{:}

Шприц за сладки – автоматичен, програмируем

{:bg}

Шприц за сладки -автоматичен, програмируем е предназначен за шприцоване на сладки, соленки, еклери, ореховки, целувки, меденки и др. тестени изделия, по зададена форма и размери. Формите на шприцваните изделия могат да се моделират посредством компютърни програми, които са над 100 на брой.
Към тази машина могат да се добавят: модул за рядки теста и кремове (напр. за пандишпанови платки за торти и рула), и модул рязане със струна. Изработена е от неръждаема стомана AISI 304 и материали разрешени за производство на машини работещи в хранително-вкусовата промишленост. Гаранционен сервиз една година. Осигурен е и извън гаранционен сервиз.

  Техническа характеристика
  Дължина   1300mm
  Височина   1400mm
  Ширина   1000mm
  Размери на тавата   400/600mm
  Производителност   до 100kg/1h
  Мощност   1.2 kW
  Маса   150 kg
  Захранващо напрежение   380V / 50Hz
{:}{:en}Syringe for pastry – automatic, programmable, designed for injection molding of pastry, crackers, cream puffs, walnut cookies, honey biscuits and other kind of pasta, on a given shape and size. Forms of molded products can be modeled by over 100 computer programs. To this machine can be added: module for non viscous paste and creams (e.g. sponge-cake plates for cakes and rolls) and module for slicing with string. It is made of stainless steal AISI 304 and materials, allowed for production of machines, operating in the food industry. Warranty service one year. Provided is also out of warranty service
 Technical characteristic
 Length   1300mm
 Height   1400mm
 Width   1000mm
 Dimensions of tray   400/600mm
 Productiveness   до 100kg/1h
 Power   1.2 kW
 Volume   150 kg
 Supply voltage   380V / 50Hz
{:}{:ru}Отсадочная машина для печенья – автоматический , программируемый предназначена для отсадки печений, сырных палочек, эклеров, сухих ореховых печений, безе, медовых печений и других тестяных изделий, по заданной форме и размерам. Формы отсадных изделий можно моделировать посредством компьютерных программ, которые более 100. К этой машине можно добавить: модуль для жидких тест и кремов (напр. для пандишпановых коржей для тортов и роллов), и модуль для резки струной. Машина изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 и материалов, разрешённых для производства машин, работающих в пищевкусовой промышленности. Гарантия 1 год на ремонт в сервисном центре. Обеспечен и внегарантийный сервис.
 Техническая характеристика
 Длина   1300mm
 Высота   1400mm
 Ширина   1000mm
 Размеры противня   400/600mm
 Производителность   до 100kg/1h
 Мощность   1.2 kW
 Масса   150 kg
 Питающее напряжение   380V / 50Hz
{:}{:de}Der Spritzgebäck-Automat dient zum Spritzen von süssem und salzigem  Kleingebäck, Windbeutel, Makronen, Baiser, Lebkuchen und anderen Produkten aus Teig, nach vorgegebener Form und Grösse. Die Formen der Spritzprodukte können mit Hilfe von über 100 zur Verfügung gestellten Programmen gestaltet werden Zusätzlich können jeweils ein Modul für Bearbeitung von dünnem Teig und Creme (Torten- und Rollenboden ) und ein Modul für Saitenschneiden bestellt werden. Der Automat wird aus Edelstahl  AISI 304 und von für die Herstellung von Maschinen für die Lebensmittelindustrie zugelassenen Materialien hergestellt . Garantieleistung betr’gt ein Jahr. Es wird auch ein Service nach Ablauf der Garantie angeboten.
  Technische Daten
  Länge   1300mm
  Höhe   1400mm
  Breite   1000mm
  Abmessungen des Blechs   400/600mm
  Kapazität   bis 100kg/1h
  Leistung   1.2 kW
  Gewicht   150 kg
  Spannungsversorgung   380V / 50Hz
{:}

Шприц за сладки – автоматичен – 6 гнездов

{:bg}

Шприц за сладки е предназначен за шприцоване на сладки, соленки, еклери, ореховки, целувки, меденки и др. тестени изделия, по зададена форма и размери, може да шприцва над 40 вида форми. Машината е окомплектована с пет комплекта форми и допълнителна матрица за дълги сладки.

Изработена е от неръждаема стомана AISI 304 и материали разрешени за производство на машини работещи в хранително-вкусовата промишленост. Гаранционен сервиз една година. Осигурен е и извън гаранционен сервиз.

  Техническа характеристика
  Дължина   1300mm
  Височина   1400mm
  Ширина   700mm
  Размери на тавата   400/600mm
  Производителност   до 100kg/1h
  Мощност   0.4 kW
  Маса   80 kg
  Захранващо напрежение   380V / 50Hz
{:}{:en}Syringe for pastry is designed for injection molding of pastry, crackers, cream puffs, walnut cookies, meringue cookies, honey biscuits and other kind of pasta, on a given shape and size, can syringe over 40 types of forms. The machine is equipped with five sets of forms and additional matrix for long sweets It is made of stainless steel AISI 304 materials, allowed for production of machines, operating in the food industry. Warranty service one year. Provided is also out of warranty service.
 Technical characteristic
 Length   1300mm
 Height   1400mm
 Width   700mm
 Dimensions of tray   400/600mm
 Productiveness   до 100kg/1h
 Power   0.4 kW
 Volume   80 kg
 Supply voltage   380V / 50Hz
{:}{:ru}Отсадочная машина для печенья предназначена для отсадки печений, сырных палочек, эклеров, сухих ореховых печений, безе, медовых печений и других тестяных изделий, по заданной форме и размерам, может отсаживать более 40 видов форм. Машина укомплектована пятью комплектами форм и допълнительной матрицей для производства длинных печений. Машина изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 и материалов, разрешённых для производства машин, работающих в пищевкусовой промышленности. Гарантия 1 год на ремонт в сервисном центре. Обеспечен и внегарантийный сервис.
 Техническая характеристика
 Длина   1300mm
 Высота   1400mm
 Ширина   700mm
 Размеры противня   400/600mm
 Производителность   до 100kg/1h
 Мощность   0.4 kW
 Масса   80 kg
 Питающее напряжение   380V / 50Hz
{:}{:de}Der Spritzgebäck-Automat dient zum Spritzen von süssem und salzigem  Kleingebäck, Windbeutel, Makronen, Baiser, Lebkuchen und anderen Produkten aus Teig, nach vorgegebener Form und Grösse. Der Automat kann über 40 Formen spritzen. Der Automat ist ausgestattet mit fünf Formen-Sets und mit einer zusätzlichen Form für lange Kekse. Der Automat wird aus Edelstahl  AISI 304 und von für die Herstellung von Maschinen für die Lebensmittelindustrie zugelassenen Materialien hergestellt . Garantieleistung betr’gt ein Jahr. Es wird auch ein Service nach Ablauf der Garantie angeboten.
  Technische Daten
  Länge   1300mm
  Höhe   1400mm
  Breite   700mm
  Abmessungen des Bleches   400/600mm
  Kapazität   Bis 100kg/1h
  Leistung   0.4 kW
  Gewicht   80 kg
  Spannungsversorgung   380V / 50Hz
{:}

Шприц за сладки – екструдер/делител

{:bg}

Машината е предназначена за екструдиране на хлебни и сладкарски теста в определена форма - на фитил. След екструдирането продукта се нарязва на определена дължина.

Изработена е от неръждаема стомана AISI 304 и материали разрешени за производство на машини работещи в хранително-вкусовата промишленост. Гаранционен сервиз една година. Осигурен е и извън гаранционен сервиз.

  Техническа характеристика
  Дължина   1500 mm
  Ширина   400 mm
  Височина   1400 mm
  Производителност   20-100 броя/мин
  Мощност   1 kW
  Маса   120 kg
  Захранващо напрежение   220V / 50Hz
  Сгъстен въздух   60 л / 6 bar

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=3khmaknNYWA[/embedyt]

{:}{:en}The machine is designed for extruding of bakery and confectionary doughs in certain form – wick. After extruding, the product  is cut to a certain length. It is made of stainless steel AISI 304 materials, allowed for production of machines, operating in the food industry. Warranty service one year. Provided is also out of warranty service.
 Technical characteristic
 Length   1500 mm
 Width   400 mm
 Height   1400 mm
 Productiveness   20-100 броя/мин
 Power   1 kW
 Weight   120 kg
 Supply voltage   220V / 50Hz
 Compressed air   60 л / 6 bar
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=3khmaknNYWA[/embedyt]{:}{:ru}Машина предназначена для экструзии хлебного и кондитерского теста в определенные формы – в виде фитиля. После экструзии продукт нарезается на куски определенной длины. Машина изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 и материалов, разрешённых для производства машин, работающих в пищевкусовой промышленности. Гарантия 1 год на ремонт в сервисном центре. Обеспечен и внегарантийный сервис.
 Технические характеристики
 Длина   1500 mm
 Ширина   400 mm
 Высота   1400 mm
 Производительность   20-100 броя/мин
 Мощность   1 kW
 Масса   120 kg
 Питающее напряжение   220V / 50Hz
 Сжатый воздух   60 л / 6 bar
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=3khmaknNYWA[/embedyt]{:}

Телескопичен лентов транспортьор

{:bg}Машината е предназначена за транспортиране и подрежда на различни сладкарски и други изделия върху тави или ленти за печене. Изработена е от неръждаема стомана AISI 304 и материали разрешени за производство на машини работещи в хранително-вкусовата промишленост. Гаранционен сервиз една година. Осигурен е и извън гаранционен сервиз.

   Техническа характеристика
   Дължина    2000 mm
   Ширина на лентата    100-800 mm
   Ширина    400-1400 mm
   Височина    900 mm
   Мощност    0.4-2.2 kW
   Захранващо напрежение    220V / 50Hz
{:}{:en}The machine is designed for transporting and arranging various bakery and confectionary products and other items on trays or tapes. It is made of stainless steel AISI 304 materials, allowed for production of machines, operating in the food industry. Warranty service one year. Provided is also out of warranty service.
   Technical characteristic
   Length    2000 mm
   Width of tape    100-800 mm
   Width    400-1400 mm
   Height    900 mm
   Power    0.4-2.2 kW
   Supply voltage    220V / 50Hz
{:}{:ru}Машина предназначена для транспортировки и укладки различных кондитерских и других  изделий на противни или ленты для выпекания. Машина изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 и материалов, разрешённых для производства машин, работающих в пищевкусовой промышленности. Гарантия 1 год на ремонт в сервисном центре. Обеспечен и внегарантийный сервис.
  Технические характеристики
  Длина    2000 mm
  Ширина ленты    100-800 mm
  Ширина    400-1400 mm
  Высота    900 mm
  Мощность    0.4-2.2 kW
  Питающее напряжение    220V / 50Hz
{:}{:de}Die Maschine dient zum Transportieren und Ordnen von verschiedenen Konditoreiprodukten und anderen Produkten auf Bleche oder Backlinien. Der Automat wird aus Edelstahl  AISI 304 und von für die Herstellung von Maschinen für die Lebensmittelindustrie zugelassenen Materialien hergestellt . Garantieleistung betr’gt ein Jahr. Es wird auch ein Service nach Ablauf der Garantie angeboten.
   Technische Daten
   Länge    2000 mm
   Bandbreite    100-800 mm
   Breite    400-1400 mm
   Höhe    900 mm
   Leistung    0.4-2.2 kW
   Spannungsversorgung    220V / 50Hz
 {:}

Спирален охладител

{:bg}Машината е предназначена за охлаждане на хлебни,  сладкарски изделия и други, излизащи от тунелни пещи. Изработват се с различна ширина на лентата, различна височина, като е възможно да се охлаждат и в същото време транспортират от един на друг етаж на сграда. Изработват се със свободно охлаждане или затворени в хладилна камера. Изработена е от неръждаема стомана AISI 304 и материали разрешени за производство на машини работещи в хранително-вкусовата промишленост. Гаранционен сервиз една година. Осигурен е и извън гаранционен сервиз.

   Техническа характеристика
   Ширина на конструкцията    1000-5000 mm
   Ширина на лентата    100-600 mm
   Височина на конструкцията    До 6000 mm
   Скорост на лентата    1-10 m/min
   Мощност    2.5  kW
   Захранващо напрежение    380V / 50Hz
{:}{:en}The machine is designed to cool bakery, confectionary and other products coming out of tunnel furnaces. It can be manufactured with different strip widths, varying in height, also it’s possible at the same time to cool and transport the products from floor to another in building. They are produced with free cooling or enclose in refrigeration chamber. It is made of stainless steel AISI 304 materials, allowed for production of machines, operating in the food industry. Warranty service one year. Provided is also out of warranty service.
  Technical characteristic
  Width of construction    1000-5000 mm
  Width of strip    100-600 mm
  Height of construction    До 6000 mm
  Speed of strip    1-10 m/min
  Power    2.5  kW
  Supply voltage    380V / 50Hz
{:}{:ru}Машина предназначена для охлаждения хлебных, кондитерских  и других изделий, выходящих из тоннельных печей. Производится с различной шириной ленты, различной высоты, с возможностью одновременного охлаждения и транспортировки с одного этажа здания на другой. Производятся в вариантах со свободным охлаждением или закрытым в холодильной камере. Машина изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 и материалов, разрешённых для производства машин, работающих в пищевкусовой промышленности. Гарантия 1 год на ремонт в сервисном центре. Обеспечен и внегарантийный сервис.
  Технические характеристики
  Ширина конструкции    1000-5000 mm
  Ширина ленты    100-600 mm
  Высота конструкции    До 6000 mm
  Скорость движения ленты    1-10 m/min
  Мощность    2.5  kW
  Питающее напряжение    380V / 50Hz
{:}{:de}Die Maschine dient zum Abkühlen von Back- und Konditoreiprodukten und anderen Produkten, die direkt aus Tunnelbacköfen kommen. Sie wird mit verschiedenen  Linienbreiten und Höhen angeboten und hat gleichzeitig die Möglichkeit, dass die Produkte beim Abkühlen von einer Etage des Werks auf der anderen transportiert werden. Sie wird entweder mit freiem Abkühlen oder mit geschlossener Abkühlkammer hergestellt. Der Automat wird aus Edelstahl  AISI 304 und von für die Herstellung von Maschinen für die Lebensmittelindustrie zugelassenen Materialien hergestellt . Garantieleistung betr’gt ein Jahr. Es wird auch ein Service nach Ablauf der Garantie angeboten.
  Technische Daten
  Breite der Struktur    1000-5000 mm
  Bandbreite    100-600 mm
  Höhe der Struktur    До 6000 mm
  Bandgeschwindigkeit    1-10 m/min
  Leistung    2.5  kW
 Spannungsversorgung    380V / 50Hz
{:}

Смесители за сухи продукти

{:bg}

Машината е предназначена за смесване на продукти от сухи съставки. Изпълнява се  два варианта:

 1. Цилиндрични
 2. V-образни

Изработена е от неръждаема стомана AISI 304 и материали разрешени за производство на машини работещи в хранително-вкусовата промишленост. Гаранционен сервиз една година. Осигурен е и извън гаранционен сервиз.

   Техническа характеристика
   Дължина    1000-2000 mm
   Ширина    1000-1500 mm
   Височина    1300-1800 mm
   Обем    60-2000 l.
   Мощност    0.37-2 kW
   Захранващо напрежение    380V / 50Hz
{:}{:en}The machine is designed for mixing of products with dry ingredients. It can be manufactured in two versions:
 1. Cylindrical
 2. V-shaped
It is made of stainless steel AISI 304 materials, allowed for production of machines, operating in the food industry. Warranty service one year. Provided is also out of warranty service.
   Technical characteristic
   Length    1000-2000 mm
   Width    1000-1500 mm
   Height    1300-1800 mm
   Weight    60-2000 l.
   Power    0.37-2 kW
   Supply voltage    380V / 50Hz
{:}{:ru}Машина предназначена для смешивания продуктов из сухих составляющих. Производится в двух вариантах:
 1. Цилиндрические
 2. V-образные
Машина изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 и материалов, разрешённых для производства машин, работающих в пищевкусовой промышленности. Гарантия 1 год на ремонт в сервисном центре. Обеспечен и внегарантийный сервис.
   Техническа характеристика
   Длина    1000-2000 mm
   Ширина    1000-1500 mm
   Высота    1300-1800 mm
   Объем    60-2000 l.
   Мощность    0.37-2 kW
   Питающее напряжение    380V / 50Hz
{:}{:de}Die Maschine ist für Mischen von Produkten aus trockenen Zutaten bestimmt. Sie wird in zwei Ausführungen angeboten:
 1. zylindrisch
 2. V-förmig
Der Automat wird aus Edelstahl  AISI 304 und von für die Herstellung von Maschinen für die Lebensmittelindustrie zugelassenen Materialien hergestellt . Garantieleistung betr’gt ein Jahr. Es wird auch ein Service nach Ablauf der Garantie angeboten.
   Technische Daten
   Länge    1000-2000 mm
   Breite    1000-1500 mm
   Höhe    1300-1800 mm
   Volumen    60-2000 l.
   Leistung    0.37-2 kW
   Spannungsversorgung    380V / 50Hz
{:}

Ръчна резачка за бонбони

{:bg}Машината е предназначена за ръчно рязане с гилотина на бонбони, десерти в квадратни форми по зададен размер. Изработена е от неръждаема стомана AISI 304 и материали разрешени за производство на машини работещи в хранително-вкусовата промишленост. Гаранционен сервиз една година. Осигурен е и извън гаранционен сервиз.  

   Техническа характеристика
   Дължина    600 mm
   Ширина    500 mm
   Височина    300 mm
   Маса    20 kg
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=KckVxttexnQ[/embedyt]{:}{:en}The machine is designed for hand/manual cutting with guillotine of candy, desserts in square shapes with given size. It is made of stainless steel AISI 304 materials, allowed for production of machines, operating in the food industry. Warranty service one year. Provided is also out of warranty service.
   Technical characteristic
   Length    600 mm
   Width    500 mm
   Height    300 mm
   Weight    20 kg
{:}{:ru}Машина предназначена для ручной резки ножом типа «гильотина» конфет, десертов на квадратные формы заданного размера. Машина изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 и материалов, разрешённых для производства машин, работающих в пищевкусовой промышленности. Гарантия 1 год на ремонт в сервисном центре. Обеспечен и внегарантийный сервис.
   Технические характеристики
   Длина    600 mm
   Ширина    500 mm
   Высота    300 mm
   Масса    20 kg
{:}{:de}Die Maschine ist für manuelles Schneiden von Pralinen und Süssigkeiten in quadratischer Form nach vorgegebener Grösse bestimmt. Der Automat wird aus Edelstahl  AISI 304 und von für die Herstellung von Maschinen für die Lebensmittelindustrie zugelassenen Materialien hergestellt . Garantieleistung betr’gt ein Jahr. Es wird auch ein Service nach Ablauf der Garantie angeboten.
   Technische Daten
   Länge    600 mm
   Breite    500 mm
   Höhe    300 mm
   Gewicht    20 kg
{:}

Разкройваща машина за кроасани

{:bg}Машината е предназначена за калиброване и разкройване на многолистно листо на триъгълни и правоъгълни форми с телескопично отвеждане на нарязаните форми към завиващите машини. Машината се състой от три модула:

 1. Калиброващ ламинатор
 2. Разкройващ модул за надлъжно и напречно рязане на продукта
 3. Телескопичен разпределител с отвеждащи ленти
Изработена е от неръждаема стомана AISI 304 и материали разрешени за производство на машини работещи в хранително-вкусовата промишленост. Гаранционен сервиз една година. Осигурен е и извън гаранционен сервиз.
   Техническа характеристика
   Дължина    2200 mm
   Ширина    1300 mm
   Височина    1200 mm
   Мощност    1.5 kW
   Маса    300 kg
   Захранващо напрежение    380V / 50Hz
{:}{:en}The machine is designed for calibration and cutting from multilayer sheets to triangle and rectangular shapes with telescopic removal of the cut shapes to the rolling machine. The machine consist three modules:
 1. Calibration laminator
 2. Cutting unit for longitudinal and transverse cutting of the product
 3. Telescopic removal with take-off strips
It is made of stainless steel AISI 304 materials, allowed for production of machines, operating in the food industry. Warranty service one year. Provided is also out of warranty service.
   Technical characteristic
   Length    2200 mm
   Width    1300 mm
   Height    1200 mm
   Power    1.5 kW
   Weight    300 kg
   Supply voltage    380V / 50Hz
{:}{:ru}Машина предназначена для калибровки и нарезки слоеного теста на треугольные и прямоугольные формы с телескопическим отведением нарезанных форм к машинам для закрутки круассанов. Машина состоит из трех модулей:
 1. Калибровочный ламинатор
 2. Модуль раскроя продольной и поперечной резки продукта
 3. Телескопический распределитель с отводящими лентами
Машина изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 и материалов, разрешённых для производства машин, работающих в пищевкусовой промышленности. Гарантия 1 год на ремонт в сервисном центре. Обеспечен и внегарантийный сервис.
   Технические характеристики
   Длина    2200 mm
   Ширина    1300 mm
   Высота    1200 mm
   Мощность    1.5 kW
   Масса    300 kg
   Питающее напряжение    380V / 50Hz
{:}{:de}Die Maschine ist für Kalibrieren,Messen und Schneiden von Blätterteig in Dreieck- und Viereck-Formen mit teleskopischem Verbringen der geschnittenen Formen zu der Teigrollmaschinen bestimmt. Die Maschine besteht aus drei Modulen:
 1. Kalibrierlaminierer
 2. Schneidemodul für Längs- und Querschneiden des Produkts
 3. Teleskopischer Verteiler mit Abfuhrlinien
Der Automat wird aus Edelstahl  AISI 304 und von für die Herstellung von Maschinen für die Lebensmittelindustrie zugelassenen Materialien hergestellt . Garantieleistung betr’gt ein Jahr. Es wird auch ein Service nach Ablauf der Garantie angeboten.
   Technische Daten
   Länge    2200 mm
   Breite    1300 mm
   Höhe    1200 mm
   Leistung    1.5 kW
   Gewicht    300 kg
   Spannungsversorgung    380V / 50Hz
{:}

Пържилна вана

{:bg}Машината е предназначена за пържене на хлебни, сладкарски (понички, тулумби, сладки и др.), месни изделия. Машината се предлага в два варианта: 1. С ръчно обръщане, преместване, изваждане на продукта 2. С лентов транспортьор за автоматизиране на процеса Изработена е от неръждаема стомана AISI 304 и материали разрешени за производство на машини работещи в хранително-вкусовата промишленост. Гаранционен сервиз една година. Осигурен е и извън гаранционен сервиз.

   Техническа характеристика
   Дължина на ваната    1000-5000 mm
   Ширина на ваната    100- 600 mm
   Височина    1200 mm
   Захранващо напрежение    380V / 50Hz
{:}{:en}The machine is designed for frying of bakery, confectionary (donuts, sweets soaked in syrup etc.) meat products. It can be manufactured in two versions:
 1. With manually turning, moving and removing of the products
 2. With belt conveyor for faster and automatic process
It is made of stainless steel AISI 304 materials, allowed for production of machines, operating in the food industry. Warranty service one year. Provided is also out of warranty service.
   Technical characteristic
   Length of bath    1000-5000 mm
   Width of bath    100- 600 mm
   Height    1200 mm
   Supply voltage    380V / 50Hz
{:}{:ru}Машина предназначена для жарки хлебных, кондитерских (пышки, тулумбы, пирожные и пр.), мясных изделий. Машина предлагается в двух вариантах: Переворачивание, перемещение и вынимание продукта – вручную. С ленточным конвейером для автоматизации процесса. Машина изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 и материалов, разрешённых для производства машин, работающих в пищевкусовой промышленности. Гарантия 1 год на ремонт в сервисном центре. Обеспечен и внегарантийный сервис
   Технические характеристики
   Длина ванны    1000-5000 mm
   Ширина ванны    100- 600 mm
   Высота    1200 mm
   Питающее напряжение    380V / 50Hz
{:}{:de}Die Maschine ist geeignet für Braten von Back-, Konditorei- ( Donuts, Spritzgebäck, Plätzchen usw.)und Fleischprodukten. Die Maschine wird in zwei verschiedenen Varianten angeboten: - Manuelles Drehen, und Herausnehmen des Produkts - Automatisierter Prozess mit Fertigungslinie Der Automat wird aus Edelstahl  AISI 304 und von für die Herstellung von Maschinen für die Lebensmittelindustrie zugelassenen Materialien hergestellt . Garantieleistung betr’gt ein Jahr. Es wird auch ein Service nach Ablauf der Garantie angeboten.
   Technische Daten
   Länge der Wanne    1000-5000 mm
   Die Breite der Wanne    100- 600 mm
   Höhe    1200 mm
   Spannungsversorgung    380V / 50Hz
{:}

Машина за смилане на ядки и подправки

{:bg}Машината е предназначена за фино смилане и раздробяване на ядки и подправки. Изработена е от неръждаема стомана AISI 304 и материали разрешени за производство на машини работещи в хранително-вкусовата промишленост. Гаранционен сервиз една година. Осигурен е и извън гаранционен сервиз.

   Техническа характеристика
   Дължина    400mm
   Ширина    400mm
   Височина    670mm
   Производителност    1 kg/min
   Мощност    1 kW
   Маса    40 kg
   Захранващо напрежение    220V / 50Hz
{:}{:en}The machine is designed for fine milling and shredding of nuts and spices. It is made of stainless steel AISI 304 materials, allowed for production of machines, operating in the food industry. Warranty service one year. Provided is also out of warranty service.
   Technical characteristic
   Length    400mm
   Width    400mm
   Height    670mm
   Productiveness    1 kg/min
   Power    1 kW
   Weight    40 kg
   Supply voltage    220V / 50Hz
{:}{:ru}Машина предназначена для тонкого перемалывания и дробления орехов и специй. Машина изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 и материалов, разрешённых для производства машин, работающих в пищевкусовой промышленности. Гарантия 1 год на ремонт в сервисном центре. Обеспечен и внегарантийный сервис.
   Техническа характеристика
   Длина    400mm
   Ширина    400mm
   Высота    670mm
   Производительность    1 kg/min
   Мощность    1 kW
   Масса    40 kg
   Питающее напряжение    220V / 50Hz
{:}{:de}Die Maschine ist geeignet für feines Mahlen und Hacken von Nüssen und Gewürzen. Der Automat wird aus Edelstahl  AISI 304 und von für die Herstellung von Maschinen für die Lebensmittelindustrie zugelassenen Materialien hergestellt . Garantieleistung betr’gt ein Jahr. Es wird auch ein Service nach Ablauf der Garantie angeboten.
   Technische Daten
   Länge    400mm
   Breite    400mm
   Höhe    670mm
   Kapazität    1 kg/min
   Leistung    1 kW
   Gewicht    40 kg
   Spannungsversorgung    220V / 50Hz
{:}

Линия за шоколади/бонбони

{:bg}Линията е предназначена за формоване на шоколадови блокчета и плътни шоколадови бонбони. Състой се от следните модули: 1. Пълнител за форми 2. Подгряващ модул за формите 3. Дозатор за гъсти течности с подгряване и разбъркване с капацитет на дозата до 300 мл 4. Трасажна маса 5. Охладителен тунел с възможност за поставяне на робот за обръщане на движението за спестяване на място Формите могат да се произведат във всякакви размери. Размери на стандартни форми: Дължина – 275 мм Ширина – 175 мм Изработена е от неръждаема стомана AISI 304 и материали разрешени за производство на машини работещи в хранително-вкусовата промишленост. Гаранционен сервиз една година. Осигурен е и извън гаранционен сервиз.

  Техническа характеристика
  Производителност   2-10 форми/min
  Мощност   9.5 kW
  Захранващо напрежение   380V / 50Hz
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=mpM_e3p1qx8[/embedyt]{:}{:en}The line is designed to form chocolate blocks and dense chocolate candy. It consists of the following modules:
 1. Form filler
 2. Heating module for the forms
 3. Doser for viscous fluids with heat and shake modules with capacity up to 300 ml
 4. Shaking table
 5. Cooling tunnel with possibility of to add a robot for reversing the movement for saving space
The forms can be produced in any size. Standard forms: Length: 275 mm Width: 175 mm
 Technical characteristic
 Productiveness   2-10 форми/min
 Power   9.5 kW
 Supply voltage   380V / 50Hz
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=mpM_e3p1qx8[/embedyt]{:}{:ru}Линия  предназначена для формовки шоколадных плиток и плотных шоколадных конфет. Состоит из следующих модулей:
 1. Наполнитель форм
 2. Модуль разогрева форм
 3. Дозатор для густых жидкостей с подогревом и размешиванием с емкостью дозы до 300 мл
 4. Разметочная плита
 5. Охлаждающий тоннель с возможностью установки робота смены направления движения, для экономии места
Возможно производство форм любых размеров. Размеры стандартных форм: Длина – 275 мм Ширина – 175 мм
 Технические характеристики
 Производителность   2-10 форми/min
 Мощность   9.5 kW
 Питающее напряжение   380V / 50Hz
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=mpM_e3p1qx8[/embedyt]{:}{:de}Die Fertigungslinie ist für Formen von Schokoladenblöcken und harte Pralinen bestimmt. Sie besteht aus den folgenden Modulen:
 1. Formfüller
 2. Heizmodul für Formen
 3. Dosierer für dicke Flüssigkeiten mit Erhitzen und Rühren mit einer Kapazität bis 300 ml Dose.
 4. Trassierplatten
 5. Abkühltunnel mit Option zum Montieren eines Roboters zur Änderung der Richtung mit dem Zweck Platz zu sparen
Die Formen Können in allen beliebigen Abmessungen hergestellt werden. Abmessungen von Standardformen: Länge– 275 mm Breite– 175 mm
 Technische Daten
 Kapazität   2-10 форми/min
 Leistung   9.5 kW
 Spannungsversorgung   380V / 50Hz
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=mpM_e3p1qx8[/embedyt]{:}

Линия за овкусяване на хлебни шайби (багети)

{:bg}Предназначение: Линията е предназначена за нарязване, изпичане, охлаждане, овкусяване с мазнина и подправки, и последващо окончателно охлаждане за пакетажна хлебни шайби от багети (франзели). Изработена е от неръждаема стомана AISI 304 и материали разрешени за производство на машини работещи в хранително-вкусовата промишленост. Гаранционен сервиз една година. Осигурен е и извън гаранционен сервиз.

   Техническа характеристика:
   Дължина    1300mm
   Ширина    1000 mm
   Височина    1400 mm
   Захранващо напрежение    380V / 50Hz
   Инсталирана мощност    1,2 кW
   Маса    150 kg
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=JVz_LmfTFq0[/embedyt]{:}{:en}Purpose: The line is designed for cutting, baking, cooling, flavoring with oils and spices, and subsequent final cooling for baguette packages. It is made of stainless steal AISI 304 and materials, allowed for the production of machines operating in the food industry. One year warranty service. Provided is also out of warranty service.
   Technical characteristic:
   Length    1300mm
   Width    1000 mm
   Height    1400 mm
   Power    1.2 kW
    Weight    150 kg
   Supply voltage    380V / 50Hz
{:}{:ru}Предназначение: Линия предназначена для нарезки, выпечки, охлаждения, нанесения масла и специй, и последующего окончательного охлаждения хлебных шайб из багетов (французского хлеба) перед упаковыванием. Машина изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 и материалов, разрешённых для производства машин, работающих в пищевкусовой промышленности. Гарантия 1 год на ремонт в сервисном центре. Обеспечен и внегарантийный сервис.
   Техническа характеристика:
   Длина    1300mm
   Ширина    1000 mm
   Высота    1400 mm
   Питающее напряжение    380V / 50Hz
   Установленная мощность    1,2 кW
   Масса    150 kg
{:}{:de}Anwendung: Die Fertigungslinie ist bestimmt für Schneiden, Backen, Abkühlen und Würzen mit Öl und Gewürzen und anschliessend endgültiges Abkühlen vor dem Verpacken von Brotscheiben aus Baguettes. Der Automat wird aus Edelstahl  AISI 304 und von für die Herstellung von Maschinen für die Lebensmittelindustrie zugelassenen Materialien hergestellt . Garantieleistung betr’gt ein Jahr. Es wird auch ein Service nach Ablauf der Garantie angeboten.
   Technische Daten:
   Länge    1300mm
   Breite    1000 mm
   Höhe    1400 mm
   Leistung    1.2 kW
   Gewicht    150 kg
  Spannungsversorgung    380V / 50Hz
{:}

Ламинатор

{:bg}Машината е предназначена за разточване на захарна паста, хлебни и сладкарски теста и др. Изработена е от неръждаема стомана AISI 304 и материали разрешени за производство на машини работещи в хранително-вкусовата промишленост. Гаранционен сервиз една година. Осигурен е и извън гаранционен сервиз.

   Техническа характеристика
   Дължина   700 mm
   Ширина   700 mm
   Височина   500 mm
   Мощност   0.40  kW
   Маса   60 Kg
   Ширина на работните валове   500 mm
   Захранващо напрежение   380V / 50Hz
{:}{:en}The machine is designed for unrolling of sugar paste, bakery and confectionary dough, etc. It is made of stainless steel AISI 304 materials, allowed for production of machines, operating in the food industry. Warranty service one year. Provided is also out of warranty service.
  Technical characteristic
  Length   700 mm
  Width   700 mm
  Height   500 mm
  Power   0.40  kW
  Weight   60 Kg
  Width of working shafts   500 mm
  Supply voltage   380V / 50Hz
{:}{:ru}Машина предназначена для раскатывания сахарной пасты, хлебного и кондитерского теста и пр. Машина изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 и материалов, разрешённых для производства машин, работающих в пищевкусовой промышленности. Гарантия 1 год на ремонт в сервисном центре. Обеспечен и внегарантийный сервис.
   Техническа характеристика
   Длина   700 mm
   Ширина   700 mm
  Высота   500 mm
   Мощност   0.40  kW
   Маса   60 Kg
   Ширина на работните валове   500 mm
   Захранващо напрежение   380V / 50Hz
{:}{:de}Die Maschine ist für Ausrollen von Zuckerpaste, Back- und Konditoreiteigen usw. bestimmt. Der Automat wird aus Edelstahl  AISI 304 und von für die Herstellung von Maschinen für die Lebensmittelindustrie zugelassenen Materialien hergestellt . Garantieleistung betr’gt ein Jahr. Es wird auch ein Service nach Ablauf der Garantie angeboten.
  Technische Daten
  Länge   700 mm
  Breite   700 mm
  Höhe   500 mm
  Leistung   0.40  kW
  Gewicht   60 Kg
  Breite der Arbeitswellen   500 mm
  Spannungsversorgung   380V / 50Hz
{:}

Колички и тави

{:bg}Изработват се по избор на клиента от следните материали: - черна стомана 3 - Алуминий - неръждаема стомана AISI 304 Размерите са неограничени. Всички материали са разрешени за производство на машини работещи в хранително-вкусовата промишленост.{:}{:en}It can be made from the following materials: - black steel 3 - aluminum - stainless steel AISI 304 Dimensions are unlimited. All materials are allowed for the production of machines which are operating in the food industry.{:}{:ru}Производятся по заказу клиента из следующих материалов: - черная сталь 3 - алюминий - нержавеющая сталь AISI 304 Без ограничений по размерам. Все материалы разрешены для применения в пищевой промышленности.{:}{:de}Sie werden nach Wunsch des Kunden aus einem der folgenden Materialien hergestellt: - Schwarzstahl 3 - Aluminium - Edelstahl AISI 304 Die Abmessungen sind unbegrenzt. Für die Herstellung von Maschinen für die Lebensmittelindustrie sind alle materialien zugelassen.{:}

Елеватор за насипни продукти

{:bg}Машината е предназначена за транспортиране на различни насипни продукти в дължина и височина. Изработват се варианти – лентов, кофичен, шнеков. Изработена е от неръждаема стомана AISI 304 и материали разрешени за производство на машини работещи в хранително-вкусовата промишленост. Гаранционен сервиз една година. Осигурен е и извън гаранционен сервиз.

Техническа характеристика:
дължина 1200 mm
ширина 1500 mm
височина 3500 mm
производителност До 500 kg/h
Мощност 0.55 kW
маса 120 kg
захранващо напрежение 220V / 50Hz
{:}{:en}The machine is designed for transport of different kinds of bulk products in length and height. Variations are made – strip, bucket, screw. It is made of stainless steal AISI 304 and materials, allowed for the production of machines operating in the food industry. One year warranty service. Provided is also out of warranty service.
Technical characteristic:
Length 1200 mm
Width 1500 mm
Heightа 3500 mm
Productivity up to 500 kg/h
Power 0.55 kW
Weight 120 kg
Supply voltage 220V / 50Hz
{:}{:ru}Машина предназначена для транспортирования различных сыпучих продуктов по длине и на высоту. Производится в нескольких вариантах: ленточный, ковшовый, шнековый. Машина изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 и материалов, разрешённых для производства машин, работающих в пищевкусовой промышленности. Гарантия 1 год на ремонт в сервисном центре. Обеспечен и внегарантийный сервис.
Техническа характеристика:
длина 1200 mm
ширина 1500 mm
высота 3500 mm
производителност До 500 kg/h
Мощность 0.55 kW
масса 120 kg
Питающее напряжение 220V / 50Hz
{:}{:de}Die Maschine ist für Beförderung verschiedener Schüttprodukte in Länge und Höhe bestimmt. Es werden verschiedene Varianten wie Kettenförderer,Becherwerke, Schneckenförderer. Der Automat wird aus Edelstahl  AISI 304 und von für die Herstellung von Maschinen für die Lebensmittelindustrie zugelassenen Materialien hergestellt . Garantieleistung betr’gt ein Jahr. Es wird auch ein Service nach Ablauf der Garantie angeboten.
Technical characteristic:
Länge 1200 mm
Breite 1500 mm
Höhe 3500 mm
Kapazität 500 kg/h
Leistung 0.55 kW
Gewicht 120 kg
Spannungsversorgung 220V / 50Hz
{:}

Дозатор за гъсти течности – мини помпа

{:bg}Предназначение: Машината е предназначена за дозиране на гъсти хранителни течности – мед, кремове, течен шоколад, масла, майонези, конфитюри, желета и др. С този тип машина се дозират пандишпанови теста (кексови, мъфини и др.) Дозатора има компютърно управление, с което могат да се настройват и запаметяват 10 програми. Изработва се в няколко варианта. Изработена е от неръждаема стомана AISI 304 и материали разрешени за производство на машини работещи в хранително-вкусовата промишленост. Гаранционен сервиз една година. Осигурен е и извън гаранционен сервиз.

   Техническа характеристика
  Дължина  500 mm
  Ширина  450 mm
  Височина  750 mm
  Захранващо напрежение  380V/50Hz
   Инсталирана мощност  0,2 кW
   Маса  35 kg
   Дозиране  0,01÷30кг.
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=K3vx8Gjr5sY[/embedyt]{:}{:en}The machine is designed for dosing of viscous fluids – honey, creams, chocolate, oils, mayonnaise, jams, jelly, etc. With this type machine can be dosed sponge doughs (cake, muffins, etc). The doser is equipped with computer controller that can be set up and stores 10 programs. It is made in several variants. It is made of stainless steal AISI 304 and materials, allowed for production of machines, operating in the food industry. Warranty service one year. Provided is also out of warranty service.
 Technical characteristic
 Length  500 mm
 Width  450 mm
 Height  750 mm
 Supply voltage  380V/50Hz
 Power  0,2 кW
 Weight  35 kg
 Dosing  0,01÷30кг.
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=K3vx8Gjr5sY[/embedyt]{:}{:ru}Предназначение: Машина предназначена для дозировки густых пищевых жидкостей – меда, кремов, жидкого шоколада, масел, майонеза, конфитюров, желе и пр. На таком типе оборудования дозируется бисквитное тесто (кексы, маффины и пр.) Дозатор оснащен компьютерным управлением, на котором имеется возможность настроить и запомнить 10 программ. Производится в нескольких вариантах. Машина изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 и материалов, разрешённых для производства машин, работающих в пищевкусовой промышленности. Гарантия 1 год на ремонт в сервисном центре. Обеспечен и внегарантийный сервис.
 Технические характеристики:
 Длина  500 mm
 Ширина  450 mm
 Высота  750 mm
 Питающее напряжение  380V/50Hz
 Установленная мощность  0,2 кW
 Масса  35 kg
Дозировка  0,01÷30кг.
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=K3vx8Gjr5sY[/embedyt]{:}{:de}Anwendung: Die Maschine dient zum Dosieren von dicken Nährstoffflüssigkeiten - Honig, Creme, Schokoladenaufstrich, Butter, Mayonnaise, Konfitüre, Gelees usw. Mit diesem Typ von Maschinen werden Pandispanteige dosiert ( Rührkuchen, Muffins usw.) Der Dosiergerät ist mit einem CNC ausgestattet, mit dem bis zu 10 Programme eingestellt und gespeichert werden können. Sie werden in verschiedenen Ausführungen hergestellt. Der Automat wird aus Edelstahl  AISI 304 und von für die Herstellung von Maschinen für die Lebensmittelindustrie zugelassenen Materialien hergestellt . Garantieleistung betr’gt ein Jahr. Es wird auch ein Service nach Ablauf der Garantie angeboten.
 Technische Daten
 Länge  500 mm
 Breite  450 mm
 Höhe  750 mm
 Spannungsversorgung  380V/50Hz
 Installierte Leistung  0,2 кW
 Gewicht  35 kg
 Dosierung  0,01÷30кг.
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=K3vx8Gjr5sY[/embedyt]{:}

Втасална камера

{:bg}Камерата е предназначена за втасване на хлебни и сладкарски изделия като поддържа и регулира влажност и температура на определено време. Изработват се различни модели с вместимост от една до 10 колички. Изработена е от неръждаема стомана AISI 304 и материали разрешени за производство на машини работещи в хранително-вкусовата промишленост. Гаранционен сервиз една година. Осигурен е и извън гаранционен сервиз.

   Техническа характеристика
   Дължина    1000-4000 mm
   Ширина    800-2000 mm
   Височина    2200 mm
   Мощност на парoгенератора    5 kW
   Захранващо напрежение    380V / 50Hz
{:}{:en}The chamber is designed for drying of bakery and confectionary products by maintaining and regulating humidity and temperature at a certain time. Different models are available with a capacity of 1 to 10 trolleys. It is made of stainless steel AISI 304 materials, allowed for production of machines, operating in the food industry. Warranty service one year. Provided is also out of warranty service.
   Technical characteristic
   Length    1000-4000 mm
   Width    800-2000 mm
   Height    2200 mm
   Power of steam generator    5 kW
   Supply voltage    380V / 50Hz
{:}{:ru}Камера предназначена для брожения хлебных и кондитерских изделий путем поддержания и регулирования влажности и температуры на определенное время. Производятся различные модели с емкостью от одной до 10 тележек. Машина изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 и материалов, разрешённых для производства машин, работающих в пищевкусовой промышленности. Гарантия 1 год на ремонт в сервисном центре. Обеспечен и внегарантийный сервис.
   Техническа характеристика
   Длина    1000-4000 mm
   Ширина    800-2000 mm
   Высота    2200 mm
   Мощность парогенератора    5 kW
   Питающее напряжение    380V / 50Hz
{:}{:de}Die Gäranlage dient dazu, dass darin Back- und Konditoreiwaren gehen, wobei automatisch Feuchtigkeit und Temperatur in bestimmten Intervalen unterstützt und reguliert werden. Es werden verschiedene Modelle hergestellt mit einem Fassungsvermögen von einem bis zu 10 Schubkarren. Der Automat wird aus Edelstahl AISI 304 und von für die Herstellung von Maschinen für die Lebensmittelindustrie zugelassenen Materialien hergestellt . Garantieleistung betr’gt ein Jahr. Es wird auch ein Service nach Ablauf der Garantie angeboten.
   Technische Daten
   Länge    1000-4000 mm
  Breite    800-2000 mm
  Höhe    2200 mm
  Leistung des Dampferzeugers    5 kW
  Spannungsversorgung    380V / 50Hz
{:}

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Slider