Шприц машина за тулумби

{:bg}

Шприц машина за тулумби е предназначена за шприцване на тулумби, понички и др. изделия от парени теста по определени размери. Машината може да се окомплектова с различни пържилни вани. Използва се и като делител, както за маслени и парени теста, така и за хлебни теста за точни малки грамажи.

Изработена е от неръждаема стомана AISI 304 и материали разрешени за производство на машини работещи в хранително-вкусовата промишленост.Гаранционен сервиз една година. Осигурен е и извън гаранционен сервиз.

  Техническа характеристика
  Дължина   900 mm
  Ширина   400 mm
  Восочина   1500 mm
  Захранващо напрежение   220V / 50Hz
  Мощност   2.5 kW
  Маса   150 kg

[embedyt] https://youtu.be/QCakZZlWQSU[/embedyt]

{:}{:en}Syringe filling machine for sweets, soaked in syrup is designed for injection molding of sweets, soaked in syrup (oil-can), donuts and other products of steamed doughs in a exact sizes. The machine can be equipped with different frying baths. It is also used as a divider for oil and steamed doughs and for bread doughs for accurate small weights. It is made of stainless steel AISI 304 materials, allowed for production of machines, operating  in the food industry. Warranty service one year. Provided is also out of warranty service.
  Technical characteristic
  Length   900 mm
  Width   400 mm
  Height   1500 mm
  Supply voltage   220V / 50Hz
  Power   2.5 kW
  Weight   150 kg
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=ontG7aFScDY[/embedyt]{:}{:de}Der Spritzautomat für sirupiertes Spritzgebäck wird für Herstellung von sirupiertem Spritzgebäck, Donuts uns anderen Produkten aus Brandteig in verschiedenen Grössen eingesetzt. Die Maschine kann noch mit verschiedenen Frittierwannen ausgestattet werden. Sie funktioniert genau so als Verteiler in genauen kleinen Gewichten sowohl für Brandteige und Teige auf Ölbasis, als auch für Brotteige. Der Automat wird aus Edelstahl  AISI 304 und von für die Herstellung von Maschinen für die Lebensmittelindustrie zugelassenen Materialien hergestellt . Garantieleistung betr’gt ein Jahr. Es wird auch ein Service nach Ablauf der Garantie angeboten.
  Technische Daten
  Länge   900 mm
  Breite   400 mm
  Höhe   1500 mm
  Spannungsversorgung   220V / 50Hz
  Leistung   2.5 kW
  Gewicht   150 kg
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=ontG7aFScDY[/embedyt]{:}

Шприц машина с пълнежи ШСАП-01

{:bg}

Шприц машина с пълнежи е предназначена да шприцва теста във вид на фитили с пълнеж, които в последствие се нарязват по дължина на определени размери и се получават готови бисквити с пълнеж като - локумки, руен, пури с пълнеж и др. Машината има монтирана и бленда, която позволява да се произвеждат топчета или дълги бисквити със затворен пълнеж. Машината работи с всички видове мармалади, кремове, конфитюри и шоколади.

Изработена е от неръждаема стомана AISI 304 и материали разрешени за производство на машини работещи в хранително-вкусовата промишленост.Гаранционен сервиз една година. Осигурен е и извън гаранционен сервиз.

  Technical characteristic
  Дължина   2000 mm
  Ширина   1000 mm
  Височина   2000 mm
  Захранващо напрежение   220V / 50Hz
  Мощност   2.5 kW
  Маса   150 kg
  Производителност   100kg / 1h

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=Of12ub1MHJ8[/embedyt]

{:}{:en}Syringe filling machine with fillings is designed for injection molding of doughs in form of wicks with filling, which subsequently are cut to length in certain sizes and come out as ready biscuits like – Turkish delights, Rouen, stuffed cigars, etc. In the machine is also installed an orifice plate, which allows to be produced balls or other biscuits with closed stuffing. The machine operates with all kinds of jams, creams, marmalades and chocolates. t is made of stainless steel AISI 304 materials, allowed for production of machines, operating in the food industry. Warranty service one year. Provided is also out of warranty service.
  Technical characteristic
  Length   2000 mm
  Width   1000 mm
  Height   2000 mm
  Supply voltage   220V / 50Hz
  Power   2.5 kW
  Volume   150 kg
  Productiveness   100kg / 1h
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=Of12ub1MHJ8[/embedyt]{:}{:ru}Отсадочная машина с начинками предназначена для отсадки теста в виде фитилей с начинкой, которые впоследствии будут нарезанными по длине определенного размера и получаются готовые печенья с начинкой как - печенья с начинкой из лукума, печенья с руен, сигары с начинкой и другие. У машины мониравана и бленда, которая позволяет производить шарики или долгие печенья с замкнутой начинкой. Машина работает с всеми видами варенья, кремов, конфитюров и шоколадов. Машина изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 и материалов, разрешённых для производства машин, работающих в пищевкусовой промышленности. Гарантия 1 год на ремонт в сервисном центре . Обеспечен и внегарантийный сервис.
  Техническая характеристика
  Длина   2000 mm
  Ширина   1000 mm
  Высота   2000 mm
  Питающее напряжение   220V / 50Hz
  Мощность   2.5 kW
  Масса   150 kg
  Производительность   100kg / 1h
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=Of12ub1MHJ8[/embedyt]{:}

Шприц за сладки-автоматичен, програмируем за тунелна пещ

{:bg}

Шприц за сладки -автоматичен, програмируем е предназначен за шприцоване на сладки, соленки, еклери, ореховки, целувки, меденки, бишкоти и др. тестени изделия, по зададена форма и размери. Формите на шприцованите изделия могат да се моделират посредством компютърни програми, които са над 100 на брой. Към тази машина могат да се добавят: модул за рядки теста и кремове (напр. за пандишпанови платки за торти и рула), и модул рязане със струна, срещу допълнително заплащане. Машината е предназначена да шприцова директно върху лента към тунелна пещ. Изработена е от неръждаема стомана AISI 304 и материали разрешени за производство на машини работещи в хранително-вкусовата промишленост. Гаранционен сервиз една година. Осигурен е и извън гаранционен сервиз.

  Техническа характеристика
  Дължина   1600 mm
  Ширина   1700 mm
  Височина   1100 mm
  Производителност   до 120 kg / h
  Захранващо напрежение   380 V / 50hz
  Инсталирана мощност   3.5 kW
  Маса   450 kg

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=9w9QjcA6dt4[/embedyt]

{:}{:en}Syringe for pastry – automatic, programmable is designed for producing sweets, cookies, wafers, éclairs, creams and other pasta according to shape and dimensions. The machine is designed for injecting directly on belt of tunnel furnace. The forms of injection can me modeled by computer programs and they are over 100 pieces. Also to this machine can be added: module for rare creams and creams (for example – for sponge plates for cakes and rolls), and module for cutting with string, at an additional cost. The machine is designed to inject directly on belt of tunnel oven. It is made of stainless steel AISI 304 materials, allowed for production of machines, operating in the food industry. Warranty service one year. Provided is also out of warranty service.
  Technical characteristic
  Length   1600 mm
  Width   1700 mm
  Height   1100 mm
  Productiveness   120 kg / h
  Supply voltage   380 V / 50hz
  Power of steam generator   3.5 kW
  Weight   450 kg
{:}{:ru}Отсадочная машина для печенья – автоматический , программируемый предназначена для  отсадки  печений, сырных палочек, эклеров, сухих ореховых печений, безе, медовых печений и других тестяных изделий, по заданной форме и размерам. Формы отсадных изделий можно моделировать посредством компьютерных программ, которые более 100. К этой машине можно добавить: модуль для жидких тест и кремов (напр. для пандишпановых коржей для тортов и роллов), и модуль для резки струной. Машина предназначена для впрыскивания непосредственно на полосу в туннельную печь. Машина изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 и материалов, разрешённых для производства машин, работающих в пищевкусовой промышленности. Гарантия 1 год на ремонт в сервисном центре. Обеспечен и внегарантийный сервис.
  Техническа характеристика
  Длина   1600 mm
  Ширина   1700 mm
  Высота   1100 mm
  Производительность   до 120 kg / h
  Питающее напряжение   380 V / 50hz
  Мощность парогенератора   3.5 kW
  Масса   450 kg
{:}{:de}Der Spritzgebäck-Automat dient zum Spritzen von süssem und salzigem Kleingebäck, Windbeutel, Makronen, Baiser, Lebkuchen und anderen Produkten aus Teig, nach vorgegebener Form und Grösse. Die Formen der Spritzprodukte können mit Hilfe von über 100 zur Verfügung gestellten Programmen gestaltet werden Zusätzlich können jeweils ein Modul für Bearbeitung von dünnem Teig und Creme (Torten- und Rollenboden ) und ein Modul für Saitenschneiden bestellt werden. Die Maschine ist so konzipiert, dass sie direkt auf ein Band in einen Tunnelofen gespritzt werden kann. Der Automat wird aus Edelstahl AISI 304 und von für die Herstellung von Maschinen für die Lebensmittelindustrie zugelassenen Materialien hergestellt . Garantieleistung betr’gt ein Jahr. Es wird auch ein Service nach Ablauf der Garantie angeboten.
  Technische Daten
  Länge   1600 mm
  Breite   1700 mm
  Höhe   1100 mm
  Kapazität   120 kg / h
  Spannungsversorgung   380 V / 50hz
  Leistung des Dampferzeugers   3.5 kW
  Masse   450 kg
{:}

Шприц машина за валови бисквити

{:bg}

Шприц машина за валови бисквити е предназначена да формова бисквити от сладко и солено тесто с форма и размер по–избор на клиента. САМ-Кинти разполага с каталог с над 600 вида форми за биксвити.

Изработена е от неръждаема стомана AISI 304 и материали разрешени за производство на машини работещи в хранително-вкусовата промишленост. Гаранционен сервиз една година. Осигурен е и извън гаранционен сервиз.

  Техническа характеристика
  Дължина   2000 mm
  Височина   1000 mm
  Ширина   1600 mm
  Ширина на работния вал   400/600mm
  Производителност   100-300kg/1h
  Мощност   1.5 kW
  Маса   180 kg
  Захранващо напрежение   380V / 50Hz

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=P_2a5k15eCY[/embedyt]

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=ZVX_ofmtdQ0[/embedyt]

{:}{:en}The injection molding machine for shift biscuits is designed to mold biscuits of sweet and salty dough with shape and size in customer choice. SAM-Kinti has a catalog with over 600 types of biscuit's forms. It is made of stainless steal AISI 304 and materials, allowed for production of machines, operating in the food industry. Warranty service one year. Provided is also out of warranty service.
 Technical characteristic
 Length   2000 mm
 Width   1000 mm
 Height   1600 mm
 Width of the working shaft   400/600mm
 Productiveness   100-300kg/1h
 Power   1.5 kW
 Volume   180 kg
 Supply voltage   380V / 50Hz
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=P_2a5k15eCY[/embedyt] [embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=ZVX_ofmtdQ0[/embedyt]{:}{:ru}Отсадочная машина для валовых печений предназначена формовать печенья из сладкого и солёного теста с формой и размером по выбору клиента. САМ-Кинти располагает каталогом с более, чем 600 видов форм для печений Машина изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 и материалов, разрешённых для производства машин, работающих в пищевкусовой промышленности. Гарантия 1 год на ремонт в сервисном центре . Обеспечен и внегарантийный сервис.
 Техническая характеристика
 Длина   2000 mm
 Ширина   1000 mm
 Высота   1600 mm
 Ширина рабочего вала   400/600mm
 Производителность   100-300kg/1h
 Мощность   1.5 kW
 Масса   180 kg
 Питающее напряжение   380V / 50Hz
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=P_2a5k15eCY[/embedyt] [embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=ZVX_ofmtdQ0[/embedyt]{:}

Шприц машина за полагане на пандишпанови теста

{:bg}

Шприц машина за полагане на пандишпанови теста е предназначена да полага пандишпанови теста за блатове за торти, рула и др. Машината може да шприцова в тави или върху лентата на тунелна пещ.
Изработва се в две модификации: шприц за полагане на едноцветна (еднослойна) пандишпанова платка и шприц за полагане на двуцветна (двуслойна) пандишпанова платка. Изработена е от неръждаема стомана AISI 304 и материали разрешени за производство на машини работещи в хранително-вкусовата промишленост. Гаранционен сервиз една година. Осигурен е и извън гаранционен сервиз.

  Техническа характеристика
  Дължина   1300 mm
  Височина   1400 mm
  Ширина   700 mm
  Размери на тавата   400/600mm
  Производителност   до 100kg/1h
  Мощност   0.7 kW
  Маса   100 kg
  Захранващо напрежение   380V / 50Hz
{:}{:en}The injection molding machine for laying of sponge-cake doughs is designed to lay sponge-cake doughs on cake crusts, rolls, etc. The machine can syringe in trays or on a tape in a tunnel furnace. It is made in two versions: syringe for laying of unicolour (single layer) sponge-cake plate and syringe for laying of dichromatic (two-layer) sponge-cake plate. It is made of stainless steal AISI 304 and materials, allowed for production of machines, operating in the food industry. Warranty service one year. Provided is also out of warranty service.
 Technical characteristic
 Length   1300 mm
 Height   1400 mm
 Width   700 mm
 Dimensions of tray   400/600mm
 Productiveness   до 100kg/1h
 Power   0.7 kW
 Volume   100 kg
 Supply voltage   380V / 50Hz
{:}{:ru}Отсадочная машина для выкладки пандишпановых тест предназначена укладывать пандишпановые теста для коржей для тортов и роллов и других. Машина может отсаживать в противнях или на ленте туннельной печи. Машина изготавливается в двух модификациях: отсадочная машина для выкладки одноцветной (однослойной) пандишпановой коржи и отсадочная машина за выкладки двухцветной (двухслойной) пандишпановой коржи. Машина изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 и материалов, разрешённых для производства машин, работающих в пищевкусовой промышленности. Гарантия 1 год на ремонт в сервисном центре . Обеспечен и внегарантийный сервис.
 Техническая характеристика
 Длина   1300 mm
 Высота   1400 mm
 Ширина   700 mm
 Размеры противня   400/600mm
 Производителность   до 100kg/1h
 Мощность   0.7 kW
 Масса   100 kg
 Питающее напряжение   380V / 50Hz
{:}{:de}Der Spritz-Automat für Auflegen von Biskuitteigen wird zum Auflegen von Biskuitteigen für Tortenböden und Rollen usw.eingesetzt. Der Automat kann sowohl auf Blechen,als auch direkt auf der Linie für den Tunnel-Ofen spritzen. Er wird in zwei Varianten gefertigt: Spritz für Auflegen von einfarbigem (einlagigem) Biskuitteig Boden und Spritz für Auflegen von zweifarbigem (zweilagigem) Buskuitteig Boden. Der Automat wird aus Edelstahl  AISI 304 und von für die Herstellung von Maschinen für die Lebensmittelindustrie zugelassenen Materialien hergestellt . Garantieleistung betr’gt ein Jahr. Es wird auch ein Service nach Ablauf der Garantie angeboten.
  Technische Daten
  Länge   1300 mm
  Höhe   1400 mm
  Breite   700 mm
  Abmessungen des Blechs   400/600mm
  Kapazität   bis100kg/1h
  Leistung   0.7 kW
  Gewicht   100 kg
  Spannungsversorgung   380V / 50Hz
{:}

Шприц за тестени фитили

{:bg}

Шприц за тестени фитили, е предназначен за шприцоване на сладки, соленки и други тестени изделия с продълговата форма от 4-12 см и релеф според вида на дюзите. Машината се предлага в две модификации: със пълнеж на формованото изделие (желе, крем) и без пълнеж.

Изработена е от неръждаема стомана AISI 304 и материали разрешени за производство на машини работещи в хранително-вкусовата промишленост. Гаранционен сервиз една година. Осигурен е и извън гаранционен сервиз.

  Техническа характеристика
  Дължина   2000mm
  Височина   1400mm
  Ширина   800mm
  Мощност   1.5 kW
  Маса   160 kg
  Захранващо напрежение   220V / 50Hz

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=rzdh7ext3Kc[/embedyt]

{:}{:en}The syringe for pasta wicks is designed for injection molding of pastry, crackers and other kind of pasta with elongated shape of 4 – 12 cm and relief according to the type of nozzles. The machine is available in two versions: with filling of molded product (jelly, cream) and without filling. It is made of stainless steal AISI 304 and materials, allowed for production of machines, operating in the food industry. Warranty service one year. Provided is also out of warranty service.
Technical characteristic
Length   2000mm
  Height   1400mm
  Width   800mm
  Power   1.5 kW
  Volume   160 kg
  Supply voltage   220V / 50Hz
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=rzdh7ext3Kc[/embedyt]{:}{:ru}Отсадочная машина для тестяных фитилей предназначена для отсадки печений, сырных палочеки и других тестяных изделий продолговатой формой 4-12 см длины и рельеф в зависимости от вида сопла. Машина предлагается в двух модификациях: с начинкой формованного изделия (желе, крем) и без начинки. Машина изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 и материалов, разрешённых для производства машин, работающих в пищевкусовой промышленности. Гарантия 1 год на ремонт в сервисном центре. Обеспечен и внегарантийный сервис.
 Техническая характеристика
 Длина   2000mm
 Высота   1400mm
 Ширина   800mm
 Мощность   1.5 kW
 Масса   160 kg
 Питающее напряжение   220V / 50Hz
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=rzdh7ext3Kc[/embedyt]{:}

Шприц машина за полагане на крем и желе

{:bg}

Шприц машина за полагане на крем и желе е предназначена за полага едновременно и поединично крем и желе върху предварително изпечени платки и бисквити. Към нея може да се добави модул за сиропиране.

Изработена е от неръждаема стомана AISI 304 и материали разрешени за производство на машини работещи в хранително-вкусовата промишленост. Гаранционен сервиз една година. Осигурен е и извън гаранционен сервиз.

  Техническа характеристика
  Дължина   1400mm
  Височина   1400mm
  Ширина   800mm
  Мощност   0.7 kW
  Маса   110 kg
  Захранващо напрежение   220V / 50Hz
{:}{:en}The injection molding machine is designed to lay together cream and jelly on pre-baked plates and biscuits. It can be added a module for syrup to it. It is made of stainless steal AISI 304 and materials, allowed for production of machines, operating in the food industry. Warranty service one year. Provided is also out of warranty service.
 Technical characteristic
 Length   1400mm
 Height   1400mm
 Width   800mm
 Power   0.7 kW
 Volume   110 kg
 Supply voltage   220V / 50Hz
{:}{:ru}Отсадочная машина для выкладки крема и желе предназначена укладывать одновременно и порознь крем и желе на заранее выпеченные коржи и печенья. К ней можно добавить модуль для сиропирования. Машина изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 и материалов, разрешённых для производства машин, работающих в пищевкусовой промышленности. Гарантия 1 год на ремонт в сервисном центре. Обеспечен и внегарантийный сервис
 Техническая характеристика
 Длина   1400mm
 Высота   1400mm
 Ширина   800mm
 Мощность   0.7 kW
 Масса   110 kg
 Питающее напряжение   220V / 50Hz
{:}{:de}Spritz-Automat für Auftragen von Creme und Gelee dient für gleichzeitiges oder getrenntes Auftragen von Creme und Gelee auf fertiggebackenen Tortenböden und Kekse. Zusätzlich wird ein Modul für Sirupieren angeboten. Der Automat wird aus Edelstahl  AISI 304 und von für die Herstellung von Maschinen für die Lebensmittelindustrie zugelassenen Materialien hergestellt . Garantieleistung betr’gt ein Jahr. Es wird auch ein Service nach Ablauf der Garantie angeboten.
  Technische Daten
  Länge   1400mm
  Höhe   1400mm
  Breite   800mm
  Leistung   0.7 kW
  Gewicht   110 kg
  Spannungsversorgung   220V / 50Hz
{:}

Шприц машина за полагане на крем

{:bg}

Шприц машина за полагане на крем е предназначена да полага крем върху предварително изпечени платки и бисквити. Към нея може да се добави модул за сиропиране.

Изработена е от неръждаема стомана AISI 304 и материали разрешени за производство на машини работещи в хранително-вкусовата промишленост. Гаранционен сервиз една година. Осигурен е и извън гаранционен сервиз.

  Техническа характеристика
  Дължина   1400mm
  Височина   1400mm
  Ширина   800mm
  Мощност   0.7 kW
  Маса   110 kg
  Захранващо напрежение   220V / 50Hz
{:}{:en}The injection molding machine for laying of cream is designed to lay cream on pre-baked plates and biscuits. It can be added a module for syrup to it. It is made of stainless steal AISI 304 and materials, allowed for production of machines, operating in the food industry. Warranty service one year. Provided is also out of warranty service.
 Technical characteristic
 Length   1400mm
 Height   1400mm
 Width   800mm
 Power   0.7 kW
 Volume   110 kg
 Supply voltage   220V / 50Hz
{:}{:ru}Отсадочная машина для выкладки крема предназначена укладывать крем на заранее выпеченные коржи и печенья. К ней можно добавить модуль для сиропирования. Машина изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 и материалов, разрешённых для производства машин, работающих в пищевкусовой промышленности. Гарантия 1 год на ремонт в сервисном центре . Обеспечен и внегарантийный сервис.
 Техническая характеристика
 Длина   1400mm
 Высота   1400mm
 Ширина   800mm
 Мощность   0.7 kW
 Масса   110 kg
 Питающее напряжение   220V / 50Hz
{:}{:de}Der Creme Spritz-Automat dient zum Auftragen von Creme auf gebackenen Tortenböden und Kekse. Zusätzlich wird ein Modul für Sirupieren angeboten. Der Automat wird aus Edelstahl  AISI 304 und von für die Herstellung von Maschinen für die Lebensmittelindustrie zugelassenen Materialien hergestellt . Garantieleistung betr’gt ein Jahr. Es wird auch ein Service nach Ablauf der Garantie angeboten. Der Automat wird aus Edelstahl  AISI 304 und von für die Herstellung von Maschinen für die Lebensmittelindustrie zugelassenen Materialien hergestellt . Garantieleistung betr’gt ein Jahr. Es wird auch ein Service nach Ablauf der Garantie angeboten.
  Technische Daten
  Länge   1400mm
  Höhe   1400mm
  Breite   800mm
  Leistung   0.7 kW
  Gewicht   110 kg
  Spannungsversorgung   220V / 50Hz
{:}

Шприц за сладки – двуцветен

{:bg}

Шприц за сладки с компютърно управление - двуцветен е предназначен за шприцоване на сладки, соленки, еклери, ореховки, целувки, меденки и др. тестени изделия, по зададена форма и размери. Формите на шприцваните изделия могат да се моделират посредством компютърни програми, които са над 100 на брой.

На този вид машина се шприцоват сладкарски изделия от два вида тесто, също така към нея може да се добави модул рязане със струна. Изработена е от неръждаема стомана AISI 304 и материали разрешени за производство на машини работещи в хранително-вкусовата промишленост. Гаранционен сервиз една година. Осигурен е и извън гаранционен сервиз.

  Техническа характеристика
  Дължина   1300mm
  Височина   1400mm
  Ширина   1000mm
  Размери на тавата   400/600mm
  Производителност   до 100kg/1h
  Мощност   1.2 kW
  Маса   150 kg
  Захранващо напрежение   380V / 50Hz

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=LoFuOl9C1yU[/embedyt]

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=pcPP2WpGyeA[/embedyt]

{:}{:en}Syringe for pastry with computer control – dichromatic and designed for injection molding of pastry, crackers, cream puffs, walnut cookies, meringue cookies, honey biscuits and other kind of pasta, on a given shape and size. Forms of molded products can be modeled by over 100 computer programs. On this type of machine can be injection molded confectionery of two types of dough, to it also can be added a module slicing with string. It is made of stainless steal AISI 304 and materials, allowed for production of machines, operating in the food industry. Warranty service one year. Provided is also out of warranty service.
 Technical characteristic
 Length   1300mm
 Height   1400mm
 Width   1000mm
 Dimensions of tray   400/600mm
 Productiveness   до 100kg/1h
 Power   1.2 kW
 Volume   150 kg
 Supply voltage   380V / 50Hz
{:}{:ru}Отсадочная машина для печенья с компьютерным управлением – двухцветный предназначена для отсадки печений, сырных палочек, эклеров, сухих ореховых печений, безе, медовых печений и других тестяных изделий, по заданной форме и размерам. Формы отсадных изделий можно моделировать посредством компьютерных программ, которые более 100. На этой машине совершается отсадка кондитерских изделий из двух видов теста, также к ней можно добавить модуль для резки струной. Машина изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 и материалов, разрешённых для производства машин, работающих в пищевкусовой промышленности. Гарантия 1 год на ремонт в сервисном центре. Обеспечен и внегарантийный сервис.
 Техническая характеристика
 Длина   1300mm
 Высота   1400mm
 Ширина   1000mm
 Размеры противня   400/600mm
 Производителность   до 100kg/1h
 Мощность   1.2 kW
 Масса   150 kg
 Питающее напряжение   380V / 50Hz
{:}{:de}Der zweifarbige Spritzgebäck-Automat mit Computersteuerung dient zum Spritzen von süssem und salzigem  Kleingebäck, Windbeutel, Makronen, Baiser, Lebkuchen und anderen Produkten aus Teig, nach vorgegebener Form und Grösse. Die Formen der Spritzprodukte können mit Hilfe von über 100 zur Verfügung gestellten Programmen gestaltet werden. Mit diesem Automat werden Konditoreiprodukten aus zwei Teigsorten  gespritzt .Ausserdem kann dazu noch ein Modul für Saitenschneiden bestellt werden. Der Automat wird aus Edelstahl  AISI 304 und von für die Herstellung von Maschinen für die Lebensmittelindustrie zugelassenen Materialien hergestellt . Garantieleistung betr’gt ein Jahr. Es wird auch ein Service nach Ablauf der Garantie angeboten.
  Technische Daten
  Länge   1300mm
  Höhe   1400mm
  Breite   1000mm
  Abmessungen des Blechs   400/600mm
  Kapazität   Bis 100kg/1h
  Leistung   1.2 kW
  Gewicht   150 kg
  ЗSpannungsversorgung   380V / 50Hz
{:}

Шприц за сладки – автоматичен, програмируем

{:bg}

Шприц за сладки -автоматичен, програмируем е предназначен за шприцоване на сладки, соленки, еклери, ореховки, целувки, меденки и др. тестени изделия, по зададена форма и размери. Формите на шприцваните изделия могат да се моделират посредством компютърни програми, които са над 100 на брой.
Към тази машина могат да се добавят: модул за рядки теста и кремове (напр. за пандишпанови платки за торти и рула), и модул рязане със струна. Изработена е от неръждаема стомана AISI 304 и материали разрешени за производство на машини работещи в хранително-вкусовата промишленост. Гаранционен сервиз една година. Осигурен е и извън гаранционен сервиз.

  Техническа характеристика
  Дължина   1300mm
  Височина   1400mm
  Ширина   1000mm
  Размери на тавата   400/600mm
  Производителност   до 100kg/1h
  Мощност   1.2 kW
  Маса   150 kg
  Захранващо напрежение   380V / 50Hz
{:}{:en}Syringe for pastry – automatic, programmable, designed for injection molding of pastry, crackers, cream puffs, walnut cookies, honey biscuits and other kind of pasta, on a given shape and size. Forms of molded products can be modeled by over 100 computer programs. To this machine can be added: module for non viscous paste and creams (e.g. sponge-cake plates for cakes and rolls) and module for slicing with string. It is made of stainless steal AISI 304 and materials, allowed for production of machines, operating in the food industry. Warranty service one year. Provided is also out of warranty service
 Technical characteristic
 Length   1300mm
 Height   1400mm
 Width   1000mm
 Dimensions of tray   400/600mm
 Productiveness   до 100kg/1h
 Power   1.2 kW
 Volume   150 kg
 Supply voltage   380V / 50Hz
{:}{:ru}Отсадочная машина для печенья – автоматический , программируемый предназначена для отсадки печений, сырных палочек, эклеров, сухих ореховых печений, безе, медовых печений и других тестяных изделий, по заданной форме и размерам. Формы отсадных изделий можно моделировать посредством компьютерных программ, которые более 100. К этой машине можно добавить: модуль для жидких тест и кремов (напр. для пандишпановых коржей для тортов и роллов), и модуль для резки струной. Машина изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 и материалов, разрешённых для производства машин, работающих в пищевкусовой промышленности. Гарантия 1 год на ремонт в сервисном центре. Обеспечен и внегарантийный сервис.
 Техническая характеристика
 Длина   1300mm
 Высота   1400mm
 Ширина   1000mm
 Размеры противня   400/600mm
 Производителность   до 100kg/1h
 Мощность   1.2 kW
 Масса   150 kg
 Питающее напряжение   380V / 50Hz
{:}{:de}Der Spritzgebäck-Automat dient zum Spritzen von süssem und salzigem  Kleingebäck, Windbeutel, Makronen, Baiser, Lebkuchen und anderen Produkten aus Teig, nach vorgegebener Form und Grösse. Die Formen der Spritzprodukte können mit Hilfe von über 100 zur Verfügung gestellten Programmen gestaltet werden Zusätzlich können jeweils ein Modul für Bearbeitung von dünnem Teig und Creme (Torten- und Rollenboden ) und ein Modul für Saitenschneiden bestellt werden. Der Automat wird aus Edelstahl  AISI 304 und von für die Herstellung von Maschinen für die Lebensmittelindustrie zugelassenen Materialien hergestellt . Garantieleistung betr’gt ein Jahr. Es wird auch ein Service nach Ablauf der Garantie angeboten.
  Technische Daten
  Länge   1300mm
  Höhe   1400mm
  Breite   1000mm
  Abmessungen des Blechs   400/600mm
  Kapazität   bis 100kg/1h
  Leistung   1.2 kW
  Gewicht   150 kg
  Spannungsversorgung   380V / 50Hz
{:}

Шприц за сладки – автоматичен – 6 гнездов

{:bg}

Шприц за сладки е предназначен за шприцоване на сладки, соленки, еклери, ореховки, целувки, меденки и др. тестени изделия, по зададена форма и размери, може да шприцва над 40 вида форми. Машината е окомплектована с пет комплекта форми и допълнителна матрица за дълги сладки.

Изработена е от неръждаема стомана AISI 304 и материали разрешени за производство на машини работещи в хранително-вкусовата промишленост. Гаранционен сервиз една година. Осигурен е и извън гаранционен сервиз.

  Техническа характеристика
  Дължина   1300mm
  Височина   1400mm
  Ширина   700mm
  Размери на тавата   400/600mm
  Производителност   до 100kg/1h
  Мощност   0.4 kW
  Маса   80 kg
  Захранващо напрежение   380V / 50Hz
{:}{:en}Syringe for pastry is designed for injection molding of pastry, crackers, cream puffs, walnut cookies, meringue cookies, honey biscuits and other kind of pasta, on a given shape and size, can syringe over 40 types of forms. The machine is equipped with five sets of forms and additional matrix for long sweets It is made of stainless steel AISI 304 materials, allowed for production of machines, operating in the food industry. Warranty service one year. Provided is also out of warranty service.
 Technical characteristic
 Length   1300mm
 Height   1400mm
 Width   700mm
 Dimensions of tray   400/600mm
 Productiveness   до 100kg/1h
 Power   0.4 kW
 Volume   80 kg
 Supply voltage   380V / 50Hz
{:}{:ru}Отсадочная машина для печенья предназначена для отсадки печений, сырных палочек, эклеров, сухих ореховых печений, безе, медовых печений и других тестяных изделий, по заданной форме и размерам, может отсаживать более 40 видов форм. Машина укомплектована пятью комплектами форм и допълнительной матрицей для производства длинных печений. Машина изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 и материалов, разрешённых для производства машин, работающих в пищевкусовой промышленности. Гарантия 1 год на ремонт в сервисном центре. Обеспечен и внегарантийный сервис.
 Техническая характеристика
 Длина   1300mm
 Высота   1400mm
 Ширина   700mm
 Размеры противня   400/600mm
 Производителность   до 100kg/1h
 Мощность   0.4 kW
 Масса   80 kg
 Питающее напряжение   380V / 50Hz
{:}{:de}Der Spritzgebäck-Automat dient zum Spritzen von süssem und salzigem  Kleingebäck, Windbeutel, Makronen, Baiser, Lebkuchen und anderen Produkten aus Teig, nach vorgegebener Form und Grösse. Der Automat kann über 40 Formen spritzen. Der Automat ist ausgestattet mit fünf Formen-Sets und mit einer zusätzlichen Form für lange Kekse. Der Automat wird aus Edelstahl  AISI 304 und von für die Herstellung von Maschinen für die Lebensmittelindustrie zugelassenen Materialien hergestellt . Garantieleistung betr’gt ein Jahr. Es wird auch ein Service nach Ablauf der Garantie angeboten.
  Technische Daten
  Länge   1300mm
  Höhe   1400mm
  Breite   700mm
  Abmessungen des Bleches   400/600mm
  Kapazität   Bis 100kg/1h
  Leistung   0.4 kW
  Gewicht   80 kg
  Spannungsversorgung   380V / 50Hz
{:}

Шприц за сладки – екструдер/делител

{:bg}

Машината е предназначена за екструдиране на хлебни и сладкарски теста в определена форма - на фитил. След екструдирането продукта се нарязва на определена дължина.

Изработена е от неръждаема стомана AISI 304 и материали разрешени за производство на машини работещи в хранително-вкусовата промишленост. Гаранционен сервиз една година. Осигурен е и извън гаранционен сервиз.

  Техническа характеристика
  Дължина   1500 mm
  Ширина   400 mm
  Височина   1400 mm
  Производителност   20-100 броя/мин
  Мощност   1 kW
  Маса   120 kg
  Захранващо напрежение   220V / 50Hz
  Сгъстен въздух   60 л / 6 bar

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=3khmaknNYWA[/embedyt]

{:}{:en}The machine is designed for extruding of bakery and confectionary doughs in certain form – wick. After extruding, the product  is cut to a certain length. It is made of stainless steel AISI 304 materials, allowed for production of machines, operating in the food industry. Warranty service one year. Provided is also out of warranty service.
 Technical characteristic
 Length   1500 mm
 Width   400 mm
 Height   1400 mm
 Productiveness   20-100 броя/мин
 Power   1 kW
 Weight   120 kg
 Supply voltage   220V / 50Hz
 Compressed air   60 л / 6 bar
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=3khmaknNYWA[/embedyt]{:}{:ru}Машина предназначена для экструзии хлебного и кондитерского теста в определенные формы – в виде фитиля. После экструзии продукт нарезается на куски определенной длины. Машина изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 и материалов, разрешённых для производства машин, работающих в пищевкусовой промышленности. Гарантия 1 год на ремонт в сервисном центре. Обеспечен и внегарантийный сервис.
 Технические характеристики
 Длина   1500 mm
 Ширина   400 mm
 Высота   1400 mm
 Производительность   20-100 броя/мин
 Мощность   1 kW
 Масса   120 kg
 Питающее напряжение   220V / 50Hz
 Сжатый воздух   60 л / 6 bar
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=3khmaknNYWA[/embedyt]{:}

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Slider