Шприц машина за полагане на крем и желе

Шприц машина за полагане на крем и желе е предназначена за полага едновременно и поединично крем и желе върху предварително изпечени платки и бисквити. Към нея може да се добави модул за сиропиране.

Изработена е от неръждаема стомана AISI 304 и материали разрешени за производство на машини работещи в хранително-вкусовата промишленост. Гаранционен сервиз една година. Осигурен е и извън гаранционен сервиз.

  Техническа характеристика
  Дължина   1400mm
  Височина   1400mm
  Ширина   800mm
  Мощност   0.7 kW
  Маса   110 kg
  Захранващо напрежение   220V / 50Hz

Related Products

Шприц машина за тулумби

{:bg}

Шприц машина за тулумби е предназначена за шприцване на тулумби, понички и др. изделия от парени теста по определени размери. Машината може да се окомплектова с различни пържилни вани. Използва се и като делител, както за маслени и парени теста, така и за хлебни теста за точни малки грамажи.

Изработена е от неръждаема стомана AISI 304 и материали разрешени за производство на машини работещи в хранително-вкусовата промишленост.Гаранционен сервиз една година. Осигурен е и извън гаранционен сервиз.

  Техническа характеристика
  Дължина   900 mm
  Ширина   400 mm
  Восочина   1500 mm
  Захранващо напрежение   220V / 50Hz
  Мощност   2.5 kW
  Маса   150 kg

[embedyt] https://youtu.be/QCakZZlWQSU[/embedyt]

{:}{:en}Syringe filling machine for sweets, soaked in syrup is designed for injection molding of sweets, soaked in syrup (oil-can), donuts and other products of steamed doughs in a exact sizes. The machine can be equipped with different frying baths. It is also used as a divider for oil and steamed doughs and for bread doughs for accurate small weights. It is made of stainless steel AISI 304 materials, allowed for production of machines, operating  in the food industry. Warranty service one year. Provided is also out of warranty service.
  Technical characteristic
  Length   900 mm
  Width   400 mm
  Height   1500 mm
  Supply voltage   220V / 50Hz
  Power   2.5 kW
  Weight   150 kg
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=ontG7aFScDY[/embedyt]{:}{:de}Der Spritzautomat für sirupiertes Spritzgebäck wird für Herstellung von sirupiertem Spritzgebäck, Donuts uns anderen Produkten aus Brandteig in verschiedenen Grössen eingesetzt. Die Maschine kann noch mit verschiedenen Frittierwannen ausgestattet werden. Sie funktioniert genau so als Verteiler in genauen kleinen Gewichten sowohl für Brandteige und Teige auf Ölbasis, als auch für Brotteige. Der Automat wird aus Edelstahl  AISI 304 und von für die Herstellung von Maschinen für die Lebensmittelindustrie zugelassenen Materialien hergestellt . Garantieleistung betr’gt ein Jahr. Es wird auch ein Service nach Ablauf der Garantie angeboten.
  Technische Daten
  Länge   900 mm
  Breite   400 mm
  Höhe   1500 mm
  Spannungsversorgung   220V / 50Hz
  Leistung   2.5 kW
  Gewicht   150 kg
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=ontG7aFScDY[/embedyt]{:}

Шприц машина с пълнежи ШСАП-01

{:bg}

Шприц машина с пълнежи е предназначена да шприцва теста във вид на фитили с пълнеж, които в последствие се нарязват по дължина на определени размери и се получават готови бисквити с пълнеж като - локумки, руен, пури с пълнеж и др. Машината има монтирана и бленда, която позволява да се произвеждат топчета или дълги бисквити със затворен пълнеж. Машината работи с всички видове мармалади, кремове, конфитюри и шоколади.

Изработена е от неръждаема стомана AISI 304 и материали разрешени за производство на машини работещи в хранително-вкусовата промишленост.Гаранционен сервиз една година. Осигурен е и извън гаранционен сервиз.

  Technical characteristic
  Дължина   2000 mm
  Ширина   1000 mm
  Височина   2000 mm
  Захранващо напрежение   220V / 50Hz
  Мощност   2.5 kW
  Маса   150 kg
  Производителност   100kg / 1h

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=Of12ub1MHJ8[/embedyt]

{:}{:en}Syringe filling machine with fillings is designed for injection molding of doughs in form of wicks with filling, which subsequently are cut to length in certain sizes and come out as ready biscuits like – Turkish delights, Rouen, stuffed cigars, etc. In the machine is also installed an orifice plate, which allows to be produced balls or other biscuits with closed stuffing. The machine operates with all kinds of jams, creams, marmalades and chocolates. t is made of stainless steel AISI 304 materials, allowed for production of machines, operating in the food industry. Warranty service one year. Provided is also out of warranty service.
  Technical characteristic
  Length   2000 mm
  Width   1000 mm
  Height   2000 mm
  Supply voltage   220V / 50Hz
  Power   2.5 kW
  Volume   150 kg
  Productiveness   100kg / 1h
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=Of12ub1MHJ8[/embedyt]{:}{:ru}Отсадочная машина с начинками предназначена для отсадки теста в виде фитилей с начинкой, которые впоследствии будут нарезанными по длине определенного размера и получаются готовые печенья с начинкой как - печенья с начинкой из лукума, печенья с руен, сигары с начинкой и другие. У машины мониравана и бленда, которая позволяет производить шарики или долгие печенья с замкнутой начинкой. Машина работает с всеми видами варенья, кремов, конфитюров и шоколадов. Машина изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 и материалов, разрешённых для производства машин, работающих в пищевкусовой промышленности. Гарантия 1 год на ремонт в сервисном центре . Обеспечен и внегарантийный сервис.
  Техническая характеристика
  Длина   2000 mm
  Ширина   1000 mm
  Высота   2000 mm
  Питающее напряжение   220V / 50Hz
  Мощность   2.5 kW
  Масса   150 kg
  Производительность   100kg / 1h
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=Of12ub1MHJ8[/embedyt]{:}

Пещ електрическа, конвектомат

{:bg}Пещта е предназначена за изпичане на сладкарски и хлебни изделия. Изработена е от неръждаема стомана AISI 304 и материали разрешени за производство на машини работещи в хранително-вкусовата промишленост.Гаранционен сервиз една година. Осигурен е и извън гаранционен сервиз.

  Техническа характеристика
  Дължина   1850 mm
  Ширина   1420 mm
  Височина   2500mm
  Захранващо напрежение   380V / 50Hz
  Мощност   41.5 kW
  Маса   850 kg
  Размери на тавата   400x600 mm
  Редове   12-16 броя
{:}{:en}Furnace is designed for baking of pastry and bakery products.. t is made of stainless steel AISI 304 materials, allowed for production of machines, operating in the food industry. Warranty service one year. Provided is also out of warranty service.
 Technical characteristic
 Length   1850 mm
 Width   1420 mm
 Height   2500mm
 Supply voltage   380V / 50Hz
 Power   41.5 kW
 Volume   850 kg
 Dimensions of tray800x600mm, n° 2   400x600 mm
 Редове   12-16 броя
{:}{:de}Der Backofen dient zum Backen von Konditorei- und Brotwaren. Der Automat wird aus Edelstahl  AISI 304 und von für die Herstellung von Maschinen für die Lebensmittelindustrie zugelassenen Materialien hergestellt . Garantieleistung betr’gt ein Jahr. Es wird auch ein Service nach Ablauf der Garantie angeboten.
  Technische Daten
  Länge   1850 mm
  Breite   1420 mm
  Höhe   2500mm
  Spannungsversorgung   380V / 50Hz
  Leistung   41.5 kW
  Gewicht   850 kg
  Abmessungen des Blechs   400x600 mm
  Rehen   12-16 Stück
{:}

Турбо миксер

{:bg}Турбо миксер е автоматизирана система предназначена за аериране, разбъркване, смесване, довеждане до хомогенно емугларно състояние на пандишпанови теста, яйца, сметана, различни видове кремове, пълнежни маси и др. Аерацията (количеството на въздуха) може да се регулира в зависимост от желаното процентно съдържание необходимо за различните смеси. Изработена е от неръждаема стомана AISI 304 и материали разрешени за производство на машини работещи в хранително-вкусовата промишленост.Гаранционен сервиз една година. Осигурен е и извън гаранционен сервиз.

  Техническа характеристика
  Дължина   2100mm
  Ширина   1000mm
  Височина   1950mm
  Захранващо напрежение   380V / 50Hz
  Мощност   6.5 kW
  Маса   580kg
  Производителност   300L / 1h
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=lQYo9HOD9f4[/embedyt]{:}{:en}Turbo mixer is an automated system, designed for aeration, stirring, mixing, bringing to homogeneous condition of sponge-cake paste, eggs, sour cream, various creams, stuffing masses, etc. The aeration (amount of air) can be adjusted according to the desired percentage composition in the different mixtures. t is made of stainless steel AISI 304 materials, allowed for production of machines, operating in the food industry. Warranty service one year. Provided is also out of warranty service.
 Technical characteristic
 Length   2100mm
 Width   1000mm
 Height   1950mm
 Supply voltage   380V / 50Hz
 Power   6.5 kW
 Volume   580kg
 Productiveness   300L / 1h
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=lQYo9HOD9f4[/embedyt]{:}{:ru}Турбомиксер автоматизированная система, предназначенная для аэрирования, размешивания, смешивания, доведения до гомогенно-эмульсионного состояния яиц, сливки, различных видов кремов, начиначных масс и других. Аэрация (количество воздуха) может регулироваться в зависимости от желанного процентного содержания в различных смесях. Машина изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 и материалов, разрешённых для производства машин, работающих в пищевкусовой промышленности. Гарантия 1 год на ремонт в сервисном центре . Обеспечен и внегарантийный сервис.
 Техническая характеристика
 Длина   2100mm
 Ширина   1000mm
 Высота   1950mm
 Питающее напряжение   380V / 50Hz
 Мощность   6.5 kW
 Масса   580kg
 Производительность   300L / 1h
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=lQYo9HOD9f4[/embedyt]{:}{:de}Das Turbo Rührwerk ist geeignet für Belüften, Rühren, Mischen und Erreichen von einem homogenen Emulsionszustand von Biskuitteigen, Eiern, Sahne, verschiedenen Cremesorten, Füllungen usw. Das Belüften (die Luftmende) kann in Abhängigkeit von dem gewünschten Prozentinhalt für die verschiedenen Mischungen eingestellt werden. Der Automat wird aus Edelstahl  AISI 304 und von für die Herstellung von Maschinen für die Lebensmittelindustrie zugelassenen Materialien hergestellt . Garantieleistung betr’gt ein Jahr. Es wird auch ein Service nach Ablauf der Garantie angeboten.
  Technische Daten
  Länge   2100mm
  Breite   1000mm
  Höhe   1950mm
  Spannungsversorgung   380V / 50Hz
  Leistung   6.5 kW
  Gewicht   580kg
  Kapazität   300L / 1h
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=lQYo9HOD9f4[/embedyt]{:}

Линия за формоване на кувертюр

{:bg}Линията е предназначена за формоване на различни шоколадови смеси и кувертюри на капки (копчета). Линията за формоване на кувертюр е съставена от три части – машина за формоване на кувертюр, дозатор и охладителен тунел. Изработена е от неръждаема стомана AISI 304 и материали разрешени за производство на машини работещи в хранително-вкусовата промишленост. Гаранционен сервиз една година. Осигурен е и извън гаранционен сервиз.

  Техническа характеристика
  Дължина   12000mm
  Ширина   600÷1200mm
  Височина   1300mm
  Захранващо напрежение   380V / 50Hz
  Мощност   7.5 kW
  Маса   600kg
  Производителност   60-150kg / 1h
  Ширина на лентата   250÷600mm
[embedyt] https://youtu.be/Phg2h7zUiXc[/embedyt]{:}{:en}The line is designed for molding various chocolate mixtures at drops. The molding line for couverture consists of three parts – a couverture molding machine, doser and a cooling tunnel. It is made of stainless steal AISI 304 and materials, allowed for production of machines, operating in the food industry. Warranty service one year. Provided is also out of warranty service.
Technical characteristic
Length   12000mm
Width   600÷1200mm
Height   1300mm
Supply voltage   380V / 50Hz
Power   7.5 kW
Weight   600kg
Productivity   60-150kg / 1h
Width of tape   250÷600mm
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=XLu9HJdkRQQ[/embedyt]{:}{:ru}Линия предназначена для формовки различных шоколадных смесей и глазури каплями (пуговкой).  Линия для формовки глазури состоит из трех частей -  машины для формовки глазури, дозатора и охлаждающего тоннеля. Машина изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 и материалов, разрешённых для производства машин, работающих в пищевкусовой промышленности. Гарантия 1 год на ремонт в сервисном центре. Обеспечен и внегарантийный сервис.
  Техническа характеристика
 Длина   12000mm
 Ширина   600÷1200mm
 Высота   1300mm
 Питающее напряжение   380V / 50Hz
 Мощность   7.5 kW
 Масса   600kg
 Производительность   60-150kg / 1h
 Ширина полосы   250÷600mm
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=XLu9HJdkRQQ[/embedyt]{:}{:de}Die Produktionslinie ist dazu bestimmt, verschiedene Arten von Kuvertüren und Schokoladen zu formen und in Form von Knöpfen abzukühlen. Der Automat wird aus Edelstahl  AISI 304 und von für die Herstellung von Maschinen für die Lebensmittelindustrie zugelassenen Materialien hergestellt . Garantieleistung betr’gt ein Jahr. Es wird auch ein Service nach Ablauf der Garantie angeboten.
  Technische Daten
  Länge   12000mm
  Breite   600÷1200mm
  Höhe   1300mm
  Spannungsversorgung   380V / 50Hz
  Lesitung   6.5 kW
  Gewicht   600kg
  Kapazität   60-150kg / 1h
  Breite der Produktionslinie   250÷600mm
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=XLu9HJdkRQQ[/embedyt]{:}

Подгряваща вана за шоколад

{:bg}Подгряваща вана за шоколад е предназначена да разтапя и подгрява кувертюр, масла, шоколад и др. кремове на какаова основа. Изработена е от неръждаема стомана AISI 304 и материали разрешени за производство на машини работещи в хранително-вкусовата промишленост.Гаранционен сервиз една година. Осигурен е и извън гаранционен сервиз.

  Техническа характеристика
  Вместимост   60-2000 L
  Височина   1100-2300 mm
  Ширина   800-2000 mm
  Мощност   2.4-12 kW
  Маса   80-1000 kg
  Захранващо напрежение   380V / 50Hz
{:}{:en}Heating bath for chocolate is designed to melt and heat couverture, oils, chocolate and others, cocoa based creams. t is made of stainless steel AISI 304 materials, allowed for production of machines, operating in the food industry. Warranty service one year. Provided is also out of warranty service.
 Technical characteristic
 Capacity   60-2000 L
 Height   1100-2300 mm
 Width   800-2000 mm
 Power   2.4-12 kW
 Volume   80-1000 kg
 Supply voltage   380V / 50Hz
{:}{:ru}Ванна для подогрева шоколада предназначена растапливать и подогревать кувертюр, масла, шоколад и другие кремы на основе какао. Машина изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 и материалов, разрешённых для производства машин, работающих в пищевкусовой промышленности. Гарантия 1 год на ремонт в сервисном центре . Обеспечен и внегарантийный сервис.
 Техническая характеристика
 Вместимость   60-2000 L
 Высота   1100-2300 mm
 Ширина   800-2000 mm
 Мощность   2.4-12 kW
 Масса   80-1000 kg
 Питающее напряжение   380V / 50Hz
{:}{:de}Die Schmelzwanne für Schokolade wird für Aufwärmen und Schmelzen von Kuvertür, Butter, Schokolade u.a. Cremen auf Kakaobasis eingesetzt. Der Automat wird aus Edelstahl  AISI 304 und von für die Herstellung von Maschinen für die Lebensmittelindustrie zugelassenen Materialien hergestellt . Garantieleistung betr’gt ein Jahr. Es wird auch ein Service nach Ablauf der Garantie angeboten.
  Technische Daten
  Volumen   60-2000 L
  Höhe   1100-2300 mm
  Breite   800-2000 mm
  Leistung   2.4-12 kW
  Gewicht   80-1000 kg
  Spannungsversorgung   380V / 50Hz
{:}

Машина за рязане на блатове

{:bg}Машина за рязане на блатове е предназначена за разкройване на отделни или слепени блатове с определени размери, посочени от клиента за рула, сухи пасти, реване и др., както и за нарязване и перфориране на бутер тесто. Изработена е от неръждаема стомана AISI 304 и материали разрешени за производство на машини работещи в хранително-вкусовата промишленост.Гаранционен сервиз една година. Осигурен е и извън гаранционен сервиз.

  Техническа характеристика
  Дължина   2000mm
  Ширина   1000mm
  Височина   1100mm
  Ширина на работния вал   400-800mm
  Мощност   0.4 kW
  Маса   80kg
  Захранващо напрежение   380V / 50Hz
{:}{:en}Cutter crust machine is designed for slicing of individual or glued crusts with specified sizes, specified by the client for rolls, dry pastry, syruped sponge cake, etc., and for slicing and punching of puff pastry. t is made of stainless steel AISI 304 materials, allowed for production of machines, operating in the food industry. Warranty service one year. Provided is also out of warranty service.
 Technical characteristic
 Length   2000mm
 Width   1000mm
 Height   1100mm
 Width of the working shaft   400-800mm
 Power   0.4 kW
 Volume   80kg
 Supply voltage   380V / 50Hz
{:}{:ru}Машина для резки коржей предназначена для раскроя отдельных или склеенных коржей опредлённых размеров, указанных клиентом для роллов, пирожных, реване и других, как и для резки и перфорирования масляного теста. Машина изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 и материалов, разрешённых для производства машин, работающих в пищевкусовой промышленности. Гарантия 1 год на ремонт в сервисном центре . Обеспечен и внегарантийный сервис.
 Техническая характеристика
 Длина   2000mm
 Ширина   1000mm
 Высота   1100mm
 Ширина рабочего вала   400-800mm
 Мощность   0.4 kW
 Масса   80kg
 Питающее напряжение   380V / 50Hz
{:}{:de}Der Schneideautomat für Tortenböden ist geeignet zum Schneiden von einzelnen oder mehrlagigen Tortenböden für Rollen, Lebkuchen, Griesskuchen usw., und zum Schneiden und Perforieren von Butterblätterteig mit einer vom Kunden festgelegten Grösse. Der Automat wird aus Edelstahl  AISI 304 und von für die Herstellung von Maschinen für die Lebensmittelindustrie zugelassenen Materialien hergestellt . Garantieleistung betr’gt ein Jahr. Es wird auch ein Service nach Ablauf der Garantie angeboten.
  Technische Daten
  Länge   2000mm
  Breite   1000mm
  Höhe   1100mm
  Breite des Wellenwerks   400-800mm
  Leistung   0.4 kW
  Gewicht   80kg
  Spannungsversorgung   380V / 50Hz
{:}

Тунелна пещ /електрическа/ – ПТЕ 500/8000

{:bg}Пещ тунелна-електрическа е предназначена за непрекъснато изпичане на блатове за рула и торти, бисквити, сладки, медени питки, кексове и др. Изработват се дължини от 8000 до 12000 mm. Към пещта може да се добави и тунелна секция за непосредствено охлаждане на продуктите до температура на околната среда. Изработена е от неръждаема стомана AISI 304 и материали разрешени за производство на машини работещи в хранително-вкусовата промишленост.Гаранционен сервиз една година. Осигурен е и извън гаранционен сервиз.

  Техническа характеристика
  Дължина   9000mm
  Височина   1000mm
  Ширина   800mm
  Мощност   57 kW
  Маса   650 kg
  Захранващо напрежение   380V / 50Hz
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=ZVX_ofmtdQ0[/embedyt]{:}{:en}
Tunnel furnace /electric/ - PTE 500/8000
Tunnel furnace – electric is designed for continuous backing of crusts for rolls and tarts, biscuits, sweets, honey loafs, cakes and more.They are made of lengths from 8000 to 12000 mm. To the furnace can be added tunnel section for direct cooling of products to ambient temperature. t is made of stainless steel AISI 304 materials, allowed for production of machines, operating in the food industry. Warranty service one year. Provided is also out of warranty service.
 Technical characteristic
 Length   9000mm
 Height   1000mm
 Width   800mm
 Power   57 kW
 Volume   650 kg
 Supply voltage   380V / 50Hz
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=ZVX_ofmtdQ0[/embedyt]{:}{:ru}Печь туннельная-электрическая предназначена для непрерывной выпечки коржей для роллов и тортов, печений, медовых лепёшек, кексов и др. Изготавливаются длины от 8000 до 12000 mm. К печи можно добавить и туннельную секцию для непосредственного охлаждения продуктов до температуры окружающей среды. Машина изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 и материалов, разрешённых для производства машин, работающих в пищевкусовой промышленности. Гарантия 1 год на ремонт в сервисном центре . Обеспечен и внегарантийный сервис.
 Техническая характеристика
 Длина   9000mm
 Высота   1000mm
 Ширина   800mm
 Мощность   57 kW
 Масса   650 kg
 Питающее напряжение   380V / 50Hz
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=ZVX_ofmtdQ0[/embedyt]{:}

Транспортна лента – ЛТ

{:bg}Транспортьор лентов е предназначен за транспортиране на хранителни продукти в насипно и дискретно състояние и опаковани ( в кашони, фолио и др.) и за осъществяване на спомагателни технологични операции – дозиране, разделяне, събиране и др Изработена е от неръждаема стомана AISI 304 и материали разрешени за производство на машини работещи в хранително-вкусовата промишленост. Гаранционен сервиз една година. Осигурен е и извън гаранционен сервиз.

  Техническа характеристика
  Дължина   1000-20000mm
  Ширина   100-1000mm
  Височина   900mm
  Захранващо напрежение   220V, 380V / 50Hz
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=imdBOhwHTvc[/embedyt]{:}{:en}Belt conveyor is designed for transporting food products in bulk and discrete state and packaged (in cardboard boxes, foil, etc.) and for fulfillment of auxiliary technological operations – dosing, separation, collection, etc. t is made of stainless steel AISI 304 materials, allowed for production of machines, operating in the food industry. Warranty service one year. Provided is also out of warranty service.
 Technical characteristic
 Length   1000-20000mm
 Width   100-1000mm
 Height   900mm
 Supply voltage   220V, 380V / 50Hz
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=imdBOhwHTvc[/embedyt]{:}{:ru}Транспортёр ленточный предназначен для транспортировка пищевых продуктов насыпью и в дискретном режиме и упакованных ( в коробках, плёнке и др.) и для осуществления вспомогательных технологических операций – дозирования, разделки, сбора и других. Машина изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 и материалов, разрешённых для производства машин, работающих в пищевкусовой промышленности. Гарантия 1 год на ремонт в сервисном центре . Обеспечен и внегарантийный сервис.
 Техническая характеристика
 Длина   1000-20000mm
 Ширина   100-1000mm
 Высота   900mm
 Питающее напряжение   220V, 380V / 50Hz
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=imdBOhwHTvc[/embedyt]{:}{:de}Das Förderband wird für Transportieren von Nahrungsmitteln - Als Massengut, einzeln und verpackt ( in Kisten,Folie usw.) und für begleitende technologische Prozesse - Dosieren, Verteilen, Sammeln usw. eingesetzt. Der Automat wird aus Edelstahl  AISI 304 und von für die Herstellung von Maschinen für die Lebensmittelindustrie zugelassenen Materialien hergestellt . Garantieleistung betr’gt ein Jahr. Es wird auch ein Service nach Ablauf der Garantie angeboten.
  Technische Daten
  Länge   1000-20000mm
  Breite   100-1000mm
  Höhe   900mm
  Spannungsversorgung   220V, 380V / 50Hz
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=imdBOhwHTvc[/embedyt]{:}

Дозатор за гъсти течности

{:bg}Дозатори за гъсти течности са предназначени за дозиране на гъсти хранителни течности – мед, кремове, течен шоколад, масла, майонези, конфитюри, желета и др. Изработват се в няколко варианта: Изработена е от неръждаема стомана AISI 304 и материали разрешени за производство на машини работещи в хранително-вкусовата промишленост.Гаранционен сервиз една година. Осигурен е и извън гаранционен сервиз. 1. ръчен 2. пневматичен 3. пневматичен с разпределител

  Техническа характеристика
  Дължина   600mm
  Ширина   300mm
  Височина   500mm
  Обем на дозиране   5 - 50 ml
  Мощност   220V / 50Hz
  Маса   17 kg
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=c1J0EKWJWpk[/embedyt]{:}{:en}The dosers for viscous fluids are designed for dosing of viscous food liquids – honey, creams, chocolate spread, oils, mayonnaises, jams, jelly, etc. They are made in several versions: t is made of stainless steel AISI 304 materials, allowed for production of machines, operating in the food industry. Warranty service one year. Provided is also out of warranty service. 1. manual 2. pneumatic 3. pneumatic with dispenser
 Technical characteristic
 Length   600mm
 Width   300mm
 Height   500mm
 Volume of dosing   5 - 50 ml
 Power   220V / 50Hz
 Volume   17 kg
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=c1J0EKWJWpk[/embedyt]{:}{:ru}Дозаторы для густых жидкостей предназначены для дозирования густых пищевых жидкостей – мёда, кремов, топленого шоколада, масел, майонезов, конфитюров, желе и других. Дозаторы изготавливаются в нескольких вариантов: Машина изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 и материалов, разрешённых для производства машин, работающих в пищевкусовой промышленности. Гарантия 1 год на ремонт в сервисном центре . Обеспечен и внегарантийный сервис. 1. ручной 2. пневматический 3. пневматический с распределителем
 Техническая характеристика
 Длина   600mm
 Ширина   300mm
 Высота   500mm
 Объём дозирования   5 - 50 ml
 Мощность   220V / 50Hz
 Масса   17 kg
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=c1J0EKWJWpk[/embedyt]{:}